Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE COOPERAREA DINTRE SECTORUL GUVERNAMENTAL, MEDIUL DE AFACERI SI SOCIETATEA CIVILA

 

ORGANIZATORI

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENERI

PARTENERI MEDIA

MANAGER EVENIMENT

DESPRE EVENIMENT

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICĂ DE SECURITATE (A.R.T.S.), in parteneriat cu ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE (ARPIC), COMITETUL NATIONAL ROMAN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI (CNR-CME) si FUNDATIA EURISC organizează prima ediţie a Conferinţei Internaţionale pe tema Protectiei Infrastructurilor Critice, cu titlul:

PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE - COOPERAREA DINTRE SECTORUL GUVERNAMENTAL, MEDIUL DE AFACERI SI SOCIETATEA CIVILA

Ce mai mare parte dintre principiile protectiei infrastructurilor critice si a aspectelor aplicative ale acestora sunt generale si se recomanda a fi avute în vedere pe toata durata de viata a instalatiilor, sistemelor, proceselor (începând cu faza de proiectare si pâna la scoaterea din exploatare si dezafectarea acestora). Efortul pe care il vor depune sectoarele guvernamentale si mediile de afaceri relevante trebuie cumulate si trebuie sa conduca la schimbari importante, holistice in sectoarele de infrastructuri critice.

Un rol important revine furnizorilor de solutii si prestatorilor de servicii, precum si mediilor profesionale si academice, care trebuie sa asigure necesarul de specialisti, inventii, inovatii, dezvoltare si schimbare. Aplicarea mastermodelului de protectie a infrastructurilor critice, implica elaborarea unor studii de fundamentare, mai ales în perspectiva apropiata, pentru care, este necesara o deschidere si întelegere pe plan conceptual si pe cel al alocarii de resurse. Sectorul guvernamental are cele mai multe atributii în acest domeniu dar multe informatii si cunostinte se afla si la nivelul operatorilor, al furnizorilor de solutii si al mediului academic.

Acest eveniment isi propune sa aduca in discutie realitati si perspective ale colaborarii dintre sectorul public, mediul de afaceri si societatea civila în domeniul protectiei infrastructurilor critice, din perspectiva celor mai recente documente internationale si nationale.

La ora actuala, sectorul energetic, iar din cadrul acestuia subsectorul electroenergetic dispune de experienta si a acumulat cunostinte care pot fi transferate catre alte sectoare de infrastructuri critice. Pe de alta parte participantii au ocazia de a-si expune opiniile, de a face observatii sau propuneri, de a contribui efectiv la imbunatatirea formatului de cooperarare dintre sectorul guvernamental, mediul de afaceri si societatea civila.