Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0740 100 043
Tel: +4 0726 671 612
Tel: +4 0740 100 056
Fax: +4031.405.64.01

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

ASOCIAŢIA DE FIBRĂ OPTICĂ DIN ROMÂNIA (AFOR)

AFOR este o asociație profesională care are ca membri companii ce desfășoară activități legate de fibră optică, operatori, producători de cabluri, accesorii și echipamente pentru transmisiunile prin fibră optică, proiectanți, consultanți, furnizori de servicii, dezvoltatori/operatori de infrastructură de fibră optică, profesori, asistenți universitari si alți specialiști care activează in acest domeniu.

 • Obiectul parteneriatului încheiat între cele două entităţi îl reprezintă promovarea şi dezvoltarea soluţiilor şi echipamentelor din domeniul sistemelor de securitate care au la bază reţele de comunicaţii prin fibre optice, precum şi activităţi comune de educare, cursuri şi aplicaţii.
AFOR

PATRONATUL SERVICIILOR DE SECURITATE (P.S.S.)

Constituirea în 2003 a PSS., a avut ca scop întărirea unității și a participării cât mai multor firme pentru a fundamenta o nouă perspectivă legislativă, creșterea calității serviciilor, a formării profesionale a personalului operativ, cu consecințe evidente asupra rezultatelor economice.

 • În cadrul protocolului părţile convin pentru crearea unui cadru de reprezentare unic al industriei serviciilor de securitate private în faţa instituţiilor şi organizaţiilor din România, dar şi pe lângă organizaţiile Europene şi internaţionale similare.
www.patrosec.ro

FACULTATEA DE POMPIERI

Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, este o instituție militară de învățământ superior care asigură formarea și perfecționarea cadrelor cu studii superioare pentru unitățile operative ale I.G.S.U. (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență).

 • Obiectul parteneriatului încheiat între cele două entităţi îl reprezintă realizarea în comun de activităţi pentru: susţinerea şi derularea proiectului Metode alternative de detecţie a incendiului, monitorizare şi control la distanţă; creşterea vizibilităţii domeniului de securitate la incendiu; schimbul de experienţă.
Facultatea de Pompieri

FEDERAŢIA SERVICIILOR DE SECURITATE (F.S.S.)

În luna aprilie 2009, s-au semnat documentele constitutive ale FEDERAŢIEI SERVICIILOR DE SECURITATE din România [F.S.S.]. Membri fondatori ai F.S.S. sunt Asociaţia Română pentru Tehnica de Securitate [A.R.T.S.], PATROSEC si A.R.I.S..

Federaţia Serviciilor de Securitate reuneşte organizaţii patronale, asociaţii profesionale sau alte structuri private similare, constituite ca persoane juridice, care activează în domeniul asigurării securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor, protecţiei persoanelor şi investigaţiilor. F.S.S. este organizată şi funcţionează conform legislatiei române, specifică organizaţiilor patronale, asociaţiilor şi fundaţiilor, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, nonrofit, apolitică şi independentă. În baza hotărârii Adunării Generale, Federaţia Serviciilor de Securitate poate fi reprezentată în teritoriu prin filiale sau sucursale, care îşi desfăşoară activitatea potrivit statului F.S.S.

www.fss.org.ro

ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR DE RISC (ANERSF)

Înfiintata încă din 2013, asociaţia a fost reorganizata în 2015 cu scopul principal de a promova şi proteja interesele specifice persoanelor juridice care au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor la securitatea fizică.

 • În cadrul parteneriatului cele două asociaţii convin la promovarea reciprocă, la desfășurarea de activități și programe comune, la susținerea de campanii de informare și educare a clienților și creșterea nivelului profesional al angajaților membrilor prin programe și cursuri de specialitate.
www.anersf.ro

EURALARM

Fondată în anul 1970, EURALARM este organizaţia europeană a producătorilor, integratorilor şi furnizorilor de servicii în domeniul sistemelor de securitate. Reprezintă 18 asociaţii din 16 ţări având 24 de reprezentanţi în cele trei secţiuni ale sale şi 11 companii din 7 ţări având 17 reprezentanţi în cele trei secţiuni. Structurată pe 7 comitete de lucru - Relaţii publice şi comunicaţii, Standarde şi aplicaţii în domeniul sistemelor şi produselor anti-incendiu, Standarde şi aplicaţii în domeniul sistemelor şi produselor de efracţie, Testare şi certificare, Calitate şi Centre de alarmă - sfera de activitate a EURALARM acoperă securitatea la incendiu, efracţie, control acces, sisteme de televiziune cu circuit închis, transmitere a alarmei, centre de alarmă şi servicii.

 • La Adunarea Generală a EURALARM din mai 2009 de la Sorrento/Italia, A.R.T.S. a devenit membră Euralarm, înscriindu-se în secţiunea de servicii.
www.euralarm.org

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A INDUSTRIEI DE SECURITATE (A.R.I.S.)

Asociaţia Română a Industriei de Securitate, înfiinţată în anul 2001, este prima structură organizată care reuneşte companii si specialişti din domeniul securitatii private din România.

 • În cadrul parteneriatului cele două asociaţii convin să colaboreze pe multiple planuri de interes în domeniul securităţii sistemelor informatice, al managementului securităţii informaţiei şi al securităţii fizice.
www.arisonline.ro

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE (A.N.S.S.I.)

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE (ANSSI) este o organizaţie de drept privat, nonprofit, fără scop patrimonial, fără scop lucrativ, neguvernamentală, profesională şi independentă, formată în scopul coagulării eforturilor şi experienţelor relevante în sensul promovării standardelor şi bunelor practici în domeniul securităţii informaţiilor.

 • În cadrul parteneriatului cele două asociaţii convin să colaboreze pe multiple planuri de interes în domeniul securităţii sistemelor informatice, al managementului securităţii informaţiei şi al securităţii fizice.
www.anssi.ro

InterSOFT

Dezvoltator de soft cu o experienţă de 11 ani în România, InterSOFT a lansat programul WinSoft Deviz care cunoaşte succesul de piaţă încă de la inceput. Dezvoltarea WinDoc Deviz duce la elaborarea primelor norme care vor fi validate la INCERC (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor) şi obţine acreditarea ISO 9001:2000 acordată de Bureau Veritas.

 • În cadrul parteneriatului s-au elaborat Norme de deviz pentru sisteme TVCI, pentru sisteme de detecţie şi avertizare la incendiu, pentru sisteme de detectare, avertizare şi alarmare la efracţie, pentru sisteme de monitorizare şi control acces, pentru lucrări de mentenanţă la sisteme de securitate.
 • De asemenea, în cadrul aceluiaşi parteneriat se organizează cursul TEHNCIAN DEVIZE SISTEME DE SECURITATE, ce vine în sprijinul instalatorilor oferindu-le oportunitatea de a lucra cu devize şi de a beneficia de antemăsurători, situaţii de plată, project management, comparaţii de proiecte întocmite profesionist, calitativ şi la termen.
www.devize.ro

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE (ARPIC)

Organizație non-guvernamentală, cu caracter nepatrimonial, autonomă și apolitică, înființată cu scopul de a grupa specialiști din diverse domenii, care prin întreaga activitate desfășurată în interesul societății românești în ansamblu, dar și în interesul comunității europene, să contribuie la promovarea, înțelegerea, armonizarea normelor specifice și a procedurilor de operare pentru Protecția Infrastructurilor Critice și a serviciilor conexe acestora, în România, în plan regional, European și internațional.

 • În cadrul parteneriatului cele două asociaţii convin pentru realizarea şi promovarea obiectivelor comune în domeniul sistemului de management de securitate specific conceptului de protecţie a infrastructurilor critice şi a serviciilor conexe acestora, la nivel naţional dar şi pentru cele desemnate de interes european.
www.arpic.org

SOCIETATEA DE INSTALAŢII ELECTRICE ŞI AUTOMATIZĂRI DIN ROMÂNIA (SIEAR)

SIEAR este o organizaţie profesională, neguvernamentală, autonomă, nepolitică, recunoscută potrivit legii, ca având personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul instalaţiilor electrice şi al automatizărilor.

 • În baza protocolului încheiat, SIEAR şi A.R.T.S. desfăşoară acţiuni pe bază de reciprocitate, schimb de imagine şi publicaţii, participă la evenimentele organizate în comun sau separat.
www.siear.ro

ASOCIAŢIA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI PROMOVAREA PROGRAMELOR ŞI STRATEGIILOR DIN ROMÂNIA – InfoCons

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI PROMOVAREA PROGRAMELOR ŞI STRATEGIILOR DIN ROMÂNIA – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, intemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

 • În cadrul parteneriatului cele două asociaţii convin la promovarea reciprocă şi la dezvoltarea unor programe şi activităţi cu implicaţii la nivel social.
www.protectia-consumatorilor.ro

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (IGSU)

Obiectivul fundamental al activității desfășurate de IGSU vizează eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor și asigurării stării de normalitate a vieții comunităților umane și este atins prin multitudinea de activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare și prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, asistența persoanelor aflate în situații critice, intervenția la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamități naturale sau antropice.

 • În cadrul protocolului cu IGSU sunt organizate consultări periodice privind rezolvarea aspectelor metodologice legate de aplicarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ ce reglementează piaţa de securitate la incendiu din România; sunt organizate simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde, consfătuiri tematice şi acţiuni de interes comun privind informarea reciprocă şi dialogul cu mediul de afaceri şi societatea civilă.
www.igsu.ro

SOFT MAGAZIN

Softmagazin oferă soluţii software profesioniste, respectiv programe de devize şi management al proiectelor în construcţii şi instalaţii care rulează pe sisteme de operare Windows cu licenţă valabilă nelimitat.

 • În cadrul parteneriatului SOFT MAGAZINE a realizat şi distribuit programul de devize online pentru produsele din gama A.R.T.S., numit SECURITY Estimator.
www.softmagazin.ro

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE - DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ (IGPR-DOP)

Poliția Română face parte din Ministerul Afacerlor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Activitatea Poliției Române constituie serviciu public specializat și se realizează în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

 • În cadrul protocolului cu IGPR-DOP sunt organizate campanii de promovare şi extindere a dialogului social între autorităţile statului şi mediul de afaceri şi societatea civilă; au loc întâlniri de consultare reciprocă în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ ce reglementează piaţa de securitate din România; sunt organizate acţiuni comune, seminarii şi conferinţe.
www.politiaromana.ro

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A INGINERILOR DE SECURITATE LA INCENDIU (ARISI)

ARISI este o asociație profesională, apolitică, non-guvernamentală și non profit deschisă tuturor celor care activează în domeniul securității la incendiu și care continuă traditia științifică a Societății Române de Protecție la Incendiu - SORPINC.

Scopul ARISI este acela de a contribui la formarea și dezvoltarea culturii de securitate la incendiu a populației, a mediului preuniversitar și universitar și a specialiștilor din diferite domenii tehnice.

 • În cadrul parteneriatului cele două asociaţii convin la schimbul de informaţii de interes reciproc, iniţierea şi dezvoltarea de programe comune, sprijinul reciproc în activitatea de formare profesională, crearea de colective mixte care să analizeze din punct de vedere legislativ oportunitatea propunerii unor proiecte de acte normative în domeniile de activitate specifice.
www.arisi.ro

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE prin INSTITUTUL PENTRU CERCETAREA ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII (IGPR-ICPC)

Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității a fost creat la 1 iunie 1998 şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, având, totodată, şi structuri corespondente în teritoriu, la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie.

Institutul are rang de direcţie în cadrul Poliţiei Române, şi coordonează, monitorizează, şi controlează întreaga activitate de prevenire a criminalităţii desfăşurată de Poliţia Română, la nivel central şi teritorial.

Ca membru cu drepturi depline al European Crime Prevention Network (EUCPN) din anul 2007 România este reprezentată de ICPC.

 • În cadrul parteneriatului cu IGPR-ICPC, A.R.T.S. desfăşoară campanii de promovare a tehno-prevenţiei ca modalitate de protecţie împotriva efracţiilor prin informarea cetăţenilor cu privire la necesitatea adoptării unei conduite preventive pentru siguranţa personală şi a bunurilor.
www.politiaromana.ro

ASOCIAȚIA PENTRU SECURITATE LA INCENDIU (ASI)

ASOCIAȚIA PENTRU SECURITATE LA INCENDIU (ASI) este o organizație apolitică, neguvernamentală, non-profit, deschisă tuturor celor care activează în domeniul securității la incendiu, constituită în scopul de a contribui la fundamentarea tehnico – științifică și promovarea concepțiilor moderne privind securitatea la incendiu.

 • În cadrul parteneriatului cele două asociaţii convin la colaborarea tehnico-ştiinţifică şi la promovarea conceptelor moderne privind securitatea la incendiu; colaborarea în procesul de elaborare a iniţiativelor legislative şi reglementărilor specifice domeniului; colaborarea în domeniul formării profesionale; informarea şi educarea societăţii civile.
www.asociatia-asi.ro

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)

Organismul naţional de standardizare – ASRO este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică constituită în baza prevederilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

 • Prin hotărârea CD/ASRO nr.420/09.12.2003, A.R.T.S. a devenit membru al ASRO.
 • Din luna aprilie 2011, A.R.T.S. a preluat secretariatul CT 27 ASRO - Sisteme de alarmă.
www.asro.ro

INTERNATIONAL SECURITY ASSOCIATION (ISA) SERBIA

Logo INTERNATIONAL SECURITY ASSOCIATION

În luna decembrie 2016 s-a încheiat la București protocolul cu ISA, asociația omoloagă din Serbia, care dorește sprijin pentru construirea unui cadru legislativ care să-i apropie de Uniunea Europeană.

Obiectivele protocolului vizează transparența și profesionalismul în promovarea și buna utilizare de cunoștințe și experiența profesională a membrilor asociațiilor noastre, suportul reciproc pentru organizarea activităților științifice și profesionale în domeniile de interes comun și promovarea către terți a parteneriatului dintre cele două asociații.

www.isaserbia.com/en/