Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

CODUL DE CONDUITĂ al
ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU TEHNICA DE SECURITATE


ARTS – Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate declara urmatoarele:

 • Consideram obligatoriu ca activitatile ARTS sa se desfasoare de fiecare data in acord cu legile in vigoare, in special legea concurentei dar de asemenea, cu legile privind antifrauda si anticoruptia.
 • Sprijinim si facilitam ca afacerile sa se desfasoare intr-o atmosfera a liberei competitii bazata pe pret, tehnologie si calitate.
 • Recunoastem ca legislatia mentionata mai sus are rolul de a stimula libera competitie asadar, aceasta are suportul total al ARTS.
 • Pentru a veni in sprijinul membrilor si pentru a se evita nerespectarea intentionata si neintentionata a Legii Concurentei, ARTS a elaborat si pus la dispozitia membrilor „Manualul pentru conformarea cu Legea Concurentei” incepand cu 2019.

ARTS confirma aceasta luare de pozitie prin emiterea Codului de Conduita al ARTS, care este obligatoriu si se aplica tuturor membrilor sai, conducerii ARTS si personalului executiv.

Respectarea acestui cod, va intari eforturile de a crea increderea membrilor, partilor interesate si institutiilor implicate, in integritatea sectorului nostru de activitate.

Acest Cod de conduită al ARTS oferă reguli clare, reducând astfel riscul de conduită necorespunzătoare și, în consecință, de impunere de sanctiuni. Încălcarea acestui Cod de conduită va duce insa la impunerea sancțiunilor ARTS. Prin utilizarea simultană a codului de conduita al ARTS precum și a codului companiei / asociației membre, codul ARTS va prevala numai atunci când este vorba de o acțiune, discuție sau decizie care provine de la ARTS.

Următoarele reguli trebuie respectate în orice moment în cadrul ARTS:

PROCEDURI

 • Reuniunile unui organism, comitet, grup de lucru sau alte forme de cooperare în cadrul Asociației vor avea loc numai după ce au fost convocate în scris(email). Avizul de convocare a ședinței include, de asemenea, ordinea de zi a ședinței.
 • La inceputul fiecarei intalniri, conducatorul de sedinta va face cunoscut participantilor ca intalnirea si discutiile au se desfasoara in conformitate cu Codul de Conduita al ARTS.
 • Se vor ține procese-verbale ale fiecărei ședințe menționate la punctul de mai sus; acestea vor fi trimise tuturor membrilor invitați la ședință. Procesele-verbale vor fi, de asemenea, disponibile pentru CD al ARTS, pentru informare.
 • În timpul ședințelor este posibil să se propuna discutarea anumitor subiecte care sunt supuse condiției ca acestea să nu fie înregistrate în procesul-verbal. Dacă se stipulează o astfel de condiție, președintele ședinței poate refuza să continue discutarea subiectului în cauză.
 • În timpul unei întâlniri, dacă sunt discutate subiecte legate de piață și dacă există îndoieli cu privire la astfel de sensibilități, președintele ar trebui să suspende discuția pe acest subiect până când se obține sfatul unui expert în domeniul dreptului concurenței.

TEME INTERZISE
Următoarele subiecte sunt definitiv interzise în cadrul și în numele ARTS:

 • informații sau aranjamente despre prețuri, componente ale prețurilor, reduceri, strategie și calcul al prețurilor, precum și modificarea intentionata a prețurilor;
 • termenii și condițiile pentru furnizare și plată, referitoare la contracte cu terți;
 • informații despre strategiile de afaceri și comportamentul viitor al pieței;
 • informații detaliate despre profituri, marja de profit, cote de piață și investiții preconizate, în măsura în care aceste informații nu sunt disponibile publicului;
 • coordonarea ofertelor către terți, divizarea regională sau personală a piețelor sau surselor, acordul expres sau tacit cu privire la boicotarea anumitor companii sau întreruperea furnizării sau cumpărării împotriva unei anumite companii

TEME CARE POT PREZENTA O PROBLEMĂ
Următoarele subiecte ar putea, în anumite circumstanțe, să prezinte o problemă din punct de vedere al legii concurenței. Aceasta înseamnă că aceste subiecte trebuie discutate de fiecare data, în contextul ARTS, în consultare adecvată cu un expert în domeniul dreptului concurenței.

 • Scheme de recunoaștere / criterii de membru. Atâta timp cât recunoașterea sau apartenența la ARTS nu joacă un rol decisiv pentru potențialul client atunci când alege un produs sau un serviciu, nu există obiecții la aceasta din punct de vedere al dreptului concurenței. Cu toate acestea, imediat ce clientul consideră acest lucru important, aceste scheme trebuie să îndeplinească criterii specifice.
 • Secretariatului ARTS i se permite, în principiu, să colecteze informații comerciale despre companii individuale, iar ARTS poate pune aceste informații la dispoziția membrilor într-o manieră agregată; cu toate acestea, aceasta poate duce uneori la probleme. În orice caz, trebuie să se garanteze că membrii individuali nu pot lua notă de informații comerciale despre ceilalți membri.
 • Luari de poziție și comunicate de presă.

ARTS se asigură că nicio luare de poziție sau comunicat de presă nu conține o formulare care, în mod intenționat sau neintenționat, ar putea sugera un aranjament, o conduită uniformă sau o recomandare a ARTS sau a companiilor membre.
Formularea permisă este:

 • Raportarea obiectivă despre situația și dezvoltarea pieței;
 • Prezentarea de soluții alternative fără a prefera una anume.

STANDARDE DE CONDUITĂ; CONDUITA INDIVIDUALĂ IN PIAȚA A MEMBRILOR
Pentru a proteja renumele ARTS, este important ca membrii să respecte următoarele reguli în comportamentul lor pe piață:

 • Membrii se vor abține de la orice comportament care ar putea pune în pericol integritatea profesională a ARTS.
 • Membrii se vor abține de la orice formă de luare sau dare de mită de la potențialii clienți, precum și de la alte părți terțe pentru a obține un avantaj comercial sau financiar.

PUNEREA IN EXECUTARE
ARTS va implementa acest Cod de conduită informând toți membrii ARTS cu privire la acest regulament, cu reguli obligatorii pentru membri și reprezentanții acestora și care prevede că încălcarea sau nerespectarea poate duce la încetarea imediată a calității de membru. Alte forme de sancțiuni includ avertismente, mustrări și suspendări.

Acest Cod de conduită ARTS a fost aprobat și acceptat de membrii Comitetului Director în unanimitate la ședința din 10.03.2021.

 

*****