Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

NORME DE DEVIZ PENTRU SISTEME DE DETECTARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE LA EFRACȚIE
valabile de la data: 30 septembrie 2021

Nr.crt.

INDICE

TITLU L. ROMANA

REZUMAT L. ROMANA

LIMBA TEXTULUI STANDARDULUI

1.

SR CEI 60839-10-1:2001

Sisteme de alarmă. Partea 10: Sisteme de alarmă pentru vehicule rutiere. Secţiunea 1: Vehicule pentru pasageri

Standardul stabileste prescriptiile si metodele de încercare pentru sistemele de alarma de securitate a vehiculelor (VSAS) prevazute a fi instalate în vehiculele pentru pasageri si care nu au mai mult de opt locuri în afara de cel al conducatorului

română

2.

SR CLC/TR 50456:2012

Sisteme de alarmă. Linii directoare pentru obţinerea conformităţii cu directivele CE ale echipamentelor pentru sistemele de alarmă

Standardul oferă îndrumare în utilizarea standardelor pentru sisteme de alarmă, în cadrul punerii în aplicare a directivelor CE.

română

3.

SR CLC/TR 50531:2012

Sisteme de alarmă. Termeni şi definiţii

Standardul conţine o compilaţie de termeni (glosar) utilizaţi în publicaţiile CENELEC TC 79 în domeniul sistemelor de alarmă.

română

4.

SR CLC/TS 50131-7:2014

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 7: Linii directoare pentru aplicaţii

Standardul include recomandări pentru proiectarea, planificarea, operarea, instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea I&HAS instalate în clădiri.

română

5.

SR CLC/TS 50131-9:2015

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 9: Verificarea alarmei. Metode şi principii

Standardul oferă recomandări pentru adăugarea şi utilizarea tehnologiei de verificare a alarmei în sistemele de alarmă la efracţie şi jaf armat (I&HAS) instalate conform EN 50131-1.

română

6.

SR EN 16747:2016

Servicii de securitate maritimă şi portuară

engleză

7.

SR EN 16763:2017

Servicii pentru sisteme de securitate la incendiu şi sisteme de securitate

Standardului specifică cerinţele minime pentru furnizorii de servicii precum şi pentru competenţele, cunoştinţele şi abilităţile personalului acestora implicat în planificarea, proiectarea, instalarea, punerea în funcţiune, verificarea, predarea sau mentenanţa sistemelor de securitate la incendiu şi/sau securitate, indiferent dacă aceste servicii sunt prestate în obiectiv sau de la distanţă.

română

8.

SR EN 17483-1:2021

Dispoziţii de securitate privată. Protecţia infrastructurii critice. Partea 1: Cerinţe generale

engleză

9.

SR EN 50130-4:2012

Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de alarmă la incendiu, efracţie şi jaf armat, de TVCI, de control al accesului şi de alarmă socială

Standardul se referă la cerinţele de imunitate care se aplică componentelor sistemelor de alarmă concepute pentru a fi utilizate în interiorul şi în jurul clădirilor şi care sunt situate în medii cum ar fi cele rezidenţiale, comerciale, din industria uşoară şi mediile industriale.

română

10.

SR EN 50130-4:2012/A1:2015

Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetică. Standard familie de produse: Prescripţii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de alarmă la incendiu, efracţie şi jaf armat, de TVCI, de control al accesului şi de alarmă socială

engleză

11.

SR EN 50130-5:2012

Sisteme de alarmă. Partea 5: Metode pentru încercări de mediu

engleză

12.

SR EN 50131-1:2007

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale

Standardul cuprinde prescripţiile impuse sistemelor de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat instalate în imobile, care utilizează legături cablate specifice, legături cablate nespecifice, sau legături fără fir. Aceste prescripţii se aplică de asemenea componentelor sistemelor de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat instalate într-un imobil, fixate în mod normal pe o structură externă a imobilului, de exemplu echipamente de comandă auxiliare sau dispozitive de avertizare. Acest standard nu include prescripţii pentru sistemele de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat instalate la exterior.

română

13.

SR EN 50131-1:2007/A1:2010

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 1: Prescripţii generale

Se modifică definiţii, se adaugă o abreviere, se adaugă şi se modifică text în standardul de bază.

română

14.

SR EN 50131-1:2007/A2:2017

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 1: Prescripţii generale

Amendamentul se utilizează împreună cu SR EN 50131-1:2007 şi SR EN 50131-1:2007/A1:2010; aduce modificări articolelor 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, bibliografiei şi elimină anexa B.

română

15.

SR EN 50131-1:2007/A3:2020

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracției și jafului armat. Partea 1: Prescripții generale

engleză

16.

SR EN 50131-1:2007/IS2:2012

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale

Standardul reprezintă un ghid pentru interpretarea standardului SR EN 50131-1:2007.

română

17.

SR EN 50131-10:2015

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 10: Cerinţe de aplicaţie specifice pentru emiţător-receptorul spaţiului supravegheat

engleză

18.

SR EN 50131-13:2020

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracție și jaf armat. Partea 13: Dispozitive de securitate pirotehnice de opacizare

engleză

19.

SR EN 50131-13:2020/AC:2021

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracție și jaf armat. Partea 13: Dispozitive de securitate pirotehnice de opacizare

engleză

20.

SR EN 50131-2-10:2019

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-10: Detectoare de efracţie. Contacte pentru monitorizarea stării de blocare (magnetice)

engleză

21.

SR EN 50131-2-10:2019

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-2: Detectoare de efracţie. Detectoare pasive în infraroşu

engleză

22.

SR EN 50131-2-3:2009

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-3: Cerinţe pentru detectoare cu microunde

Acest standard se referă la detectoare cu microunde instalate în clădiri, detectoare cablate specific sau nespecific sau fără fir şi prevăzute pentru grade de securitate de la 1 la 4 (a se vedea SR EN 50131-1), care utilizează clasele de mediu de la I la IV (a se vedea SR EN 50130-5). Acest standard nu include cerinţe pentru detectoare cu microunde destinate pentru utilizări în exterior. Un detector trebuie să îndeplinească toate cerinţele gradului specificat. Pot fi incluse în detector funcţii suplimentare faţă de funcţiile obligatorii specificate în acest standard, cu condiţia ca acestea să nu influenţeze executarea corectă a funcţiilor obligatorii. Standardul nu se aplică conexiunilor sistemului.

română

23.

SR EN 50131-2-4:2008

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-4: Cerinţe pentru detectoare combinate pasive în infraroşu şi microunde

engleză

24.

SR EN 50131-2-4:2020

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-4: Cerinţe pentru detectoare combinate pasiv în infraroșu și cu microunde

engleză

25.

SR EN 50131-2-6:2009

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 2-6: Detectoare de deschidere cu contact (magnetic)

Acest standard prevede pentru gradele de securitate de la 1 la 4 (a se vedea SR EN 50131-1), detectoare de deschidere cu contact (magnetic), cablate specific sau nespecific sau fără fir şi include cerinţele pentru patru clase de mediu utilizat pentru aplicaţii în locaţii interioare şi exterioare aşa cum este specificat în SR EN 50130-5. Un detector trebuie să îndeplinească toate cerinţele gradului specificat. Pot fi incluse în detector funcţii suplimentare faţă de funcţiile obligatorii specificate în acest standard european, cu condiţia ca acestea să nu influenţeze executarea corectă a funcţiilor obligatorii. Cele două părţi separate ale detectorului de deschidere cu contact (magnetic) trebuie tratate împreună şi denumite în continuare ca detector în acest standard. Acest standard nu se aplică conexiunilor sistemului.

română

26.

SR EN 50131-2-7-1:2013

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-1: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (acustice)

engleză

27.

SR EN 50131-2-7-1:2013/A1:2014

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-1: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (acustice)

engleză

28.

SR EN 50131-2-7-1:2013/A2:2017

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-1: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (acustice)

engleză

29.

SR EN 50131-2-7-2:2013

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-2: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (pasive)

engleză

30.

SR EN 50131-2-7-2:2013/A1:2014

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-2: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (pasive)

engleză

31.

SR EN 50131-2-7-2:2013/A2:2017

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-2: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (pasive)

engleză

32.

SR EN 50131-2-7-3:2013

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-3: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (active)

engleză

33.

SR EN 50131-2-7-3:2013/A1:2014

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-3: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (active)

engleză

34.

SR EN 50131-2-7-3:2013/A2:2017

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-7-3: Detectoare de efracţie. Detectoare de spargere geam (active)

engleză

35.

SR EN 50131-2-8:2017

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 2-8: Detectoare de efracţie. Detectoare de şocuri

engleză

36.

SR EN 50131-3:2009

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 3: Echipament de control şi afişare

engleză

37.

SR EN 50131-3:2009/AC:2014

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 3: Echipament de control şi afişare

engleză

38.

SR EN 50131-4:2010

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 4: Dispozitive de avertizare

engleză

39.

SR EN 50131-4:2019

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracție și jaf armat. Partea 4: Dispozitive de avertizare

engleză

40.

SR EN 50131-5-3:2017

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie. Cerinţe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de radiofrecvenţă

engleză

41.

SR EN 50131-6:2018

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 6: Surse de alimentare

engleză

42.

SR EN 50131-6:2018/A1:2021

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracție și jaf armat. Partea 6: Surse de alimentare

engleză

43.

SR EN 50131-8:2010

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 8: Echipamente/sisteme de securitate cu ceaţă

Standardul specifică cerinţele pentru sistemele de securitate cu ceaţă ca parte a unui I&HAS. El acoperă aplicabilitatea şi performanţele şi de asemenea prezintă încercările şi testele necesare pentru a asigura eficacitatea şi fiabilitatea unor asemenea dispozitive de opacizare.

română

44.

SR EN 50131-8:2019

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracție și jaf armat. Partea 8: Echipamente de securitate cu ceață

engleză

45.

SR EN 50134-1:2004

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 1: Prescripţii referitoare la sisteme

Standardul specifică prescripţiile minime referitoare la un sistem de alarmă socială. Pentru persoane cu dizabilităţi (de exemplu: deficienţă vizuală sau auditivă) se pot aplica prescripţii suplimentare neincluse în aceste serii de standarde

engleză

46.

SR EN 50134-2:2018

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 2: Dispozitive de declanşare

engleză

47.

SR EN 50134-3:2013

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 3: Unitate locală şi controler

engleză

48.

SR EN 50134-3:2013/AC:2015

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 3: Unitate locală şi controler

engleză

49.

SR EN 50134-5:2005

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 5: Comunicaţii şi interconectări

Standardul specifica prescriptiile minime privind comunicatiile si interconectarile din cadrul unui sistem de alarma sociala. Un sistem de alarma sociala asigura un serviciu permanent de 24 h în ceea ce priveste declansarea alarmelor, identificarea, transmisia semnalelor, receptia alarmelor, arhivarea si comunicarea vocala duplex, cu scopul linistirii si ajutorarii persoanelor aflate în pericol.

engleză

50.

SR EN 50134-5:2021

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 5: Interconexiuni și comunicații

engleză

51.

SR EN 50134-7:2017

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă socială. Partea 7: Linii directoare de aplicare

engleză

52.

SR EN 50136-1:2012

Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1: Cerinţe generale pentru sistemele de transmisie a alarmei

Standardul specifică cerinţele pentru caracteristicile de performanţă, fiabilitate şi securitate ale sistemelor de transmisie a alarmei. Standardul specifică cerinţele pentru sistemele de transmisie a alarmei care asigură transmiterea alarmei între un sistem de alarmă de la un sediu supravegheat şi echipamentele de avertizare dintr-un centru de recepţie a alarmelor.

română

53.

SR EN 50136-1:2012/A1:2019

Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 1: Cerinţe generale pentru sistemele de transmisie a alarmei

engleză

54.

SR EN 50136-2:2014

Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 2: Cerinţe pentru emiţător-receptorul spaţiului supravegheat (SPT)

engleză

55.

SR EN 50136-3:2013

Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 3: Cerinţe pentru emiţător-receptorul centrului de recepţie (RCT)

engleză

56.

SR EN 50136-3:2013/A1:2021

Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei. Partea 3: Cerinţe pentru emiţător-receptorul centrului de recepţie (RCT)

engleză

57.

SR EN 50398-1:2018

Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă combinate şi integrate. Partea 1: Cerinţe generale

Standardul prezintă cerințele pentru aplicațiile de alarmă combinate și integrate cu alte sisteme care pot să fie sau pot să nu fie aplicații de alarmă. Acest document definește cerințele și procedurile pentru încercarea esențială a aspectelor specifice ale funcționalității și integrității legate de integrarea echipamentelor sau sistemelor, pentru a completa standardele individuale privind aplicațiile de alarmă.

română

58.

SR EN 50486:2009

Echipamente pentru sistemele audio şi video ale uşilor de acces

Acest standard precizează cerinţele pentru echipamente instalate în sisteme audio şi video ale uşilor de acces. Acest standard nu se aplică pentru sisteme de securitate, antifurt, dispozitive împotriva atacului, sisteme de supraveghere cu camere de televiziune în circuit închis şi sisteme de control al accesului folosite în aplicaţii de securitate. Acest standard defineşte următoarele cerinţe ale sistemului: conformitatea privind securitatea si compatibilitatea electromagnetică (CEM), specificaţii audio, specificaţii video, condiţii de mediu şi rezistenţa la vandalism. Dispozitivele integrate în alte sisteme, trebuie de asemenea să fie conforme cu prescripţiile acelor sisteme (de exemplu sistemul de telefonie sau sistemele de alarmă).

română

59.

SR EN 50518:2019

Centru de monitorizare și recepție a alarmelor

Standardul specifică cerințele minime pentru monitorizarea, recepția și procesarea mesajelor de alarmă generate de sistemele de alarmă care fac parte din soluția globală de securitate la efracție și la incendiu.

română

60.

SR EN 50518-1:2014

Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 1: Cerinţe privind amplasarea şi construcţia

Standardului specifică cerinţele minime cu privire la proiectarea, construcţia şi funcţionarea echipamentelor pentru spaţiile în care au loc monitorizarea, recepţia şi prelucrarea semnalelor (de alarmă) generate de unul sau mai multe sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat, ca parte integrantă a întregului proces de securitate şi siguranţă. Cerinţele se aplică pentru aplicaţii aflate într-o configuraţie la distanţă în care mai multe sisteme raportează unuia sau mai multor centre de recepţie a alarmei (ARC), precum şi unei instalaţii aflate într-o singură locaţie având ca scop monitorizarea şi prelucrarea alarmelor generate de unul sau mai multe sisteme de alarmă, instalate în perimetrul acelei locaţii particulare.

română

61.

SR EN 50518-2:2014

Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 2: Cerinţe tehnice

Standardul specifică cerinţele tehnice ale unui ARC. Aceasta include, de asemenea, criteriile de performanţă funcţională şi verificarea performanţei.

română

62.

SR EN 50518-3:2014

Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 3: Proceduri şi cerinţe pentru funcţionare

Standardul specifică procedurile şi cerinţele minime pentru funcţionarea unui ARC.

română

63.

SR EN 60839-11-1:2014

Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-1: Sisteme electronice de control al accesului. Cerinţe pentru sistem şi componente

Standardului specifică funcţionalitatea minimală, cerinţele de performanţă şi metodele de încercare pentru sistemele şi componentele electronice de control al accesului utilizate pentru accesul fizic (intrare şi ieşire) în clădiri şi în vecinătatea acestora şi în arii protejate.

română

64.

SR EN 60839-11-2+AC:2016

Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-2: Sisteme electronice de control al accesului. Linii directoare pentru aplicaţii

Standardul defineşte cerinţele minime şi orientarea pentru instalarea şi funcţionarea sistemelor electronice de control al accesului (EACS) şi/sau a echipamentului auxiliar pentru a satisface diferite niveluri de protecţie.

română

65.

SR EN 60839-11-31:2017

Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-31: Sisteme electronice de control al accesului. Protocol de bază al interoperabilităţii în funcţie de serviciile Web

engleză

66.

SR EN 60839-11-32:2017

Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-32: Sisteme electronice de control al accesului. Comandă de control al accesului în funcţie de serviciile Web

engleză

67.

SR EN 62676-1-1+AC:2014

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1-1: Cerinţe de sistem. Generalităţi

Standardul specifică cerinţele minime şi prezintă recomandări pentru sistemele de supraveghere video (VSS), numite până acum TVCI, instalate pentru aplicaţii de securitate. Acest standard specifică cerinţele minime de performanţă şi cerinţele funcţionale care urmează să fie convenite între client, organismele de aplicare a legii, dacă este cazul, şi furnizor în cadrul cerinţelor operaţionale, dar nu include cerinţele pentru proiectare, planificare, instalare, încercare, funcţionare sau întreţinere. Acest standard exclude instalarea de VSS-uri activate de detectori, monitorizate la distanţă.

română

68.

SR EN 62676-1-2:2014

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1-2: Cerinţe de sistem. Cerinţe de performanţă pentru transmisia video

Standardul prezintă cerinţele generale pentru transmisia video. Acest standard se referă la cerinţele generale pentru transmisia video, referitoare la performanţă, securitate şi conformitatea cu conectivitatea IP de bază, fundamentate pe standarde internaţionale deja disponibile şi cunoscute.

română

69.

SR EN 62676-1-2:2014/AC:2015

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 1-2: Cerinţe de sistem. Cerinţe de performanţă pentru transmisia video

Erata modifică coperta şi preambulul standardului european EN 62676-1-2:2014 şi prin urmare modifică coperta standardului român care îl adoptă, SR EN 62676-1-2:2014.

română

70.

SR EN 62676-2-1:2014

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 2-1: Protocoale de transmisie video. Cerinţe generale

engleză

71.

SR EN 62676-2-2:2014

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 2-2: Protocoale de transmisie video. Implementarea interoperabilităţii IP bazate pe serviciile HTTP şi REST

engleză

72.

SR EN 62676-2-3:2014

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 2-3: Protocoale de transmisie video. Implementarea interoperabilităţii IP bazate pe serviciile Web

engleză

73.

SR EN 62676-3:2015

Sisteme de supraveghere video care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 3: Interfeţe video digitale şi analogice

engleză

74.

SR EN 62676-3:2015/AC:2018

Sisteme de supraveghere video care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 3: Interfeţe video digitale şi analogice

engleză

75.

SR EN 62676-4:2016

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 4: Linii directoare pentru aplicaţii

Standardul oferă recomandări şi cerinţe cu privire la selectarea, planificarea, instalarea, punerea în funcţiune, întreţinerea şi încercarea sistemelor de supraveghere video (VSS), care cuprind unul sau mai multe dispozitive de captare a imaginilor, interconexiuni şi dispozitive de procesare a imaginilor, pentru utilizarea în aplicaţiile de securitate.

română

76.

SR EN 62820-1-1:2017

Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 1-1: Cerinţele sistemului. Generalităţi

engleză

77.

SR EN 62820-1-2:2018

Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 1-2: Cerinţele sistemului. Sisteme de interfon pentru clădiri care utilizează protocolul internet (IP)

engleză

78.

SR EN IEC 60839-11-5:2020

Sisteme de alarmă și de securitate electronică. Partea 11-5: Sisteme electronice de control al accesului. Protocol deschis al dispozitivului supravegheat (OSDP)

engleză

79.

SR EN IEC 62676-2-31:2020

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicații de securitate. Partea 2-31: Transmitere continuă în timp real și control bazat pe serviciile web

engleză

80.

SR EN IEC 62676-2-32:2020

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicații de securitate. Partea 2-32: Controlul și redarea înregistrării pe baza serviciilor web

engleză

81.

SR EN IEC 62676-2-32:2020

Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicații de securitate. Partea 2-32: Controlul și redarea înregistrării pe baza serviciilor web

engleză

82.

SR EN IEC 62820-2:2018

Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 2: Cerinţe pentru sisteme de interfon pentru clădiri cu securitate avansată (ASBIS)

engleză

83.

SR EN IEC 62820-3-1:2018

Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 3-1: Linii directoare pentru aplicaţii. Generalităţi

engleză

84.

SR EN IEC 62820-3-2:2018

Sisteme de interfon pentru clădiri. Partea 3-2: Linii directoare pentru aplicaţii. Sisteme de interfon pentru clădiri cu cerinţe sporite de securitate.

englezăPentru achizitionarea standardelor adresati-va la ASRO