Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

NORME DE DEVIZ PENTRU SISTEME DE DETECTARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE LA EFRACȚIE

 • EN01 Montaj cabinet pentru unitate centrală
 • EN02 Montaj, conexiuni/legături, etichetare la unitatea centrală detectare/avertizare/alarmare efracție
 • EN03 Programare/verificare/probe la unitatea centrală detectare/avertizare/alarmare efracție
 • EN04 Module extensie intrări /ieșiri pentru sisteme convenționale/radio
 • EN05 Conexiuni/legături la module I/E pentru sisteme convenționale/radio
 • EN06 Verificări/probe/programare la module I/E pentru sisteme convenționale/radio
 • EN07 Montare periferice armare/dezarmare și comunicație
 • EN08 Montare periferice acționare
 • EN09 Conexiuni/legături la periferice
 • EN10 Verificări/probe la periferice
 • EN11 Detectoare de prezență, montate
 • EN12 Conexiuni/legături la detectoare de prezență montate convențional și adresabil
 • EN13 Verificări/probe la detectoare de prezență montate
 • EN14 Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio
 • EN15 Montare detectoare
 • EN16 Conexiuni/legături la detectoare
 • EN17 Verificări/probe la detectoare
 • EN18 Montare detectoare de șoc /vibrații
 • EN19 Lucrări la detectoare de șoc /vibrații
 • EN20 Montare detectoare seismice
 • EN21 Montare bariere infraroșu IR sau microunde
 • EN22 Conexiuni/legături la bariere
 • EN23 Verificări/probe la bariere IR și microunde
 • EN24 Montare butoane/pedale panică
 • EN25 Dispozitive de avertizare opto-acustice montate la interior
 • EN26 Dispozitive de avertizare opto-acustice montate la exterior
 • EN27 Verificări/probe la dispozitive avertizare opto-acustice
Descarcă Norme EFRACȚIE

NORME DE DEVIZ PENTRU SISTEME DE CONTROL ȘI MONITORIZARE ACCES

 • ET01 Montaj cabinet pentru unitate centrală, dotat până la …kg, montat pe …
 • ET02 Montaj unitate centrală, echipată complet
 • ET03 Montaj module
 • ET04 Montaj surse de alimenatare
 • ET05 Montare cititoare
 • ET06 Montaj accesorii
 • ET07 Montaj elemente restricționare acces - ușoare
 • ET08 Montaj elemente restricționare acces - grele
 • ET09 Programare software echipamente/sistem
 • ET10 Punere în funcțiune
Descarcă Norme CONTROL-ACCES

NORME DE DEVIZ PENTRU SISTEME DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS

 • ES01 Fixare camere video (fixe/mobile), de interior
 • ES02 Fixare camere video (fixe/mobile), de exterior
 • ES03 Fixare camere video "Speed - dome", de interior
 • ES04 Fixare camere video "Speed - dome", de exterior
 • ES05 Asamblare tronsoane cameră video mobilă culisantă
 • ES06 Montare cărucior cu cameră video mobilă culisantă
 • ES07 Montaj obiectiv pentru cameră video
 • ES08 Montaj camere video de supraveghere, în carcasă
 • ES09 Montaj suport fixare (braț) pentru cameră video
 • ES10 Montaj carcasă pentru cameră video pe suport
 • ES11 Montaj iluminatoare perimetru
 • ES12 Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare și transport
 • ES13 Montaj echipamente vizualizare
 • ES14 Montaj echipamente diverse stocare
 • ES15 Mufare cabluri
 • ES16 Programare software echipamente
 • ES17 Programare software
Descarcă Norme TVCI

NORME DE DEVIZ PENTRU SISTEME DE DETECȚIE ȘI AVERTIZARE LA INCENDIU

 • Centrală detectare/avertizare incendiu "convenţională" maxim 4 zone
 • Centrală detectare/avertizare incendiu "convenţională" 4-24 zone
 • Centrală detectare/avertizare incendiu "analog-adresabilă" maxim 4 bucle (include centrale master/slave)
 • Centrală detectare/avertizare incendiu "analog-adresabilă" peste 4 bucle (include centrale master/slave)
 • Montaj module extensie - bucle/zone "convenționale" - standard
 • Verificări/probe module extensie - bucle/zone "convenționale" – standard
 • Montaj module de intrare/ieșire pentru sisteme "analog-adresabile", montaj
 • Executare conexiuni I/E, la module
 • Verificări/probe conexiuni I/E, la module
 • Montaj detectoare "convenționale" de fum, temperatură, combinate (fum+temperatură)
 • Verificări/probe detectoare "convenționale" de fum, temperatură, combinate (fum+temperatură)
 • Montaj detectoare "adresabile" de fum, temperatură, combinate (fum+temperatură)
 • Verificări/probe la detectoare "adresabile" de fum, temperatură, combinate (fum+temperatură)
 • Montaj detectoare de fum și temperatură, tip "intrinsically safe"
 • Verificări/probe la detectoare de fum și temperatură, tip "intrinsically safe"
 • Montaj detectoare de flacără
 • Montaj detectoare de gaz
 • Montaj detectoare de fum tip "barieră în infraroșu"
 • Verificări/probe detectoare de fum tip "barieră în infraroșu"
 • Montaj dispozitive electronice în sisteme de detecție fum, prin aspirație
 • Montaj dispozitive electronice în sisteme de detecție fum
 • Verificări/probe dispozitive electronice în sisteme de detecție fum
 • Montaj dispozitive de avertizare sonoră şi/sau vizuală, pentru centrale "convenționale"
 • Montaj dispozitive de avertizare sonoră şi/sau vizuală, pentru centrale "analog-adresabile"
 • Verificări/probe la dispozitive de avertizare sonoră şi/sau vizuală, pentru centrale "convenționale/analog-adresabile"
 • Montaj butoane de incendiu "convenționale"
 • Montaj butoane de incendiu "adresabile"
 • Verificări/probe la butoane de incendiu pentru centrale de incendiu
Descarcă Norme INCENDIU

NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ LA SISTEME DE SECURITATE

LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ LA SISTEME DE DETECTARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE LA INCENDIU

 • EM-M01 - Verificare Centrală detectare/avertizare incendiu tip "convenţională"
 • EM-M02 - Verificare Centrală detectare/avertizare incendiu tip "analog-adresabilă"
 • EM-M03 - Verificare MODULE extensie - bucle/zone "convenționale"
 • EM-M04 - Verificare MODULE I/O pentru sisteme "analog-adresabile"
 • EM-M05 - Verificare detectoare și dispozitive în sisteme de detecție
 • EM-M06 - Verificare dispozitive de avertizare sonoră şi/sau vizuală, pentru centrale tip …
 • EM-M07 - Verificare butoane de incendiu pentru centrale tip …
 • EM-M08 - Verificarea integrității comenzilor de intercondiționare cu alte sisteme
 • EM-M09 - Verificare integritate aplicație software dedicată

LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ LA SISTEME DE DETECTARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE LA EFRACȚIE

 • EN-M01 - Verificare U.C. - detectare/avertizare/alarmare efracție, tip ...
 • EN-M02 - Verificare module extensie pentru sisteme convenționale / radio
 • EN-M03 - Verificare periferice armare/dezarmare și comunicație
 • EN-M04 - Verificare detectoare de prezență, montate in interior sau exterior
 • EN-M05 - Verificare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio
 • EN-M06 - Verificare detectoare de tip "spargere geam/acustic"
 • EN-M07 - Verificare detectoare tip "inundație"
 • EN-M08 - Verificare detectoare de șoc/vibrații tip …
 • EN-M09 - Verificare detectoare seismice
 • EN-M10 - Verificare bariere tip …
 • EN-M11 - Verificare butoane/pedale tip "panică"
 • EN-M12 - Verificare dispozitive de avertizare opto-acustice tip … amplasate la interior

LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ LA SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO (TVCI)

 • ES-M01 - Verificare fixare camere video (fixe/mobile)
 • ES-M02 - Verificare camere/obiectiv video "Speed - dome", amplasate în …
 • ES-M03 - Verificare camere video mobile culisante, tronsoane
 • ES-M04 - Verificări iluminatoare de perimetru, tip …
 • ES-M05 - Verificare echipamente diverse de preluare, adaptare, multiplexare și transport semnal
 • ES-M06 - Verificare pentru echipamente diverse de preluare, adaptare, multiplexare și transport semnal
 • ES-M07 - Verificare echipamente vizualizare
 • ES-M08 - Verificare echipamente, diverse, de stocare, tip …
 • ES-M09 - Verificare software echipamente
 • ES-M10 - Verificare software de procesare

LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ LA SISTEME DE CONTROL ȘI MONITORIZARE ACCES

 • ET-M01 - Verificare cabinet pentru Unitate Centrală
 • ET-M02 - Verificare unitate centrală, echipată complet
 • ET-M03 - Verificare module extensie intrări/ieșiri
 • ET-M04 - Verificare surse de alimenatare
 • ET-M05 - Verificare cititoare tip …
 • ET-M06 - Verificare accesorii tip …
 • ET-M07 - Verificare elemente restricționare acces, ușoare, tip …
 • ET-M08 - Verificare elemente restricționare acces, grele, tip …
 • ET-M09 - Verificare configurație software echipamente/sistem
 • ET-M10 - Verificare (PC) unitate de calcul
Descarcă Norme MENTENANȚĂ

NORME DE DEVIZ PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR DE SECURITATE

 • EPr01 Studii de fezabilitate
 • EPr02 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii - după caz
 • EPr03 Antemăsurători - construcție ce urmează a fi executată
 • EPr04 Relevee, antemăsurători - construcție existentă
 • EPr05 Antemăsurători - construcție nefinalizată
 • EPr06 Proiectare – P.T.
 • EPr07 EPr07 - Proiectare – D.T.A.C.
 • EPr08 Proiectare – P.T. +.D.E.
 • EPr09 Proiect post execuție – As-Built
 • EPr10 Proiectare - Elaborare revizii la proiect
 • EPr11 Proiectare – Tehnologică
 • EPr12 Proiectare - Teste și verificări
 • EPr13 Proiectare - Diagrame de proces, grafice
 • EPr14 Elaborare - Manuale și instrucțiuni tehnice
 • EPr15 Elaborare – Proceduri
 • EPr16a Asistență tehnică
 • EPr16b Fișe de modificări la proiect
 • EPr17 Asistență tehnică – Recepție finală
 • EPr18 Asistență tehnică - Inspecții și verificări
Descarcă Norme Proiectare