Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN SECTOARELE ENERGETIC ŞI COMUNICAŢII. DEPENDENŢE INTERSECTORIALE ENERGIE-COMUNICAŢII. INFRASTRUCTURILE CRITICE DE INFORMAŢII ÎN CONTEXTUL NOILOR ABORDĂRI PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICĂ. COOPERAREA DINTRE SECTORUL GUVERNAMENTAL, MEDIUL DE AFACERI ŞI SOCIETATEA CIVILĂ

Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate (ARTS), Asociatia Romana pentru Promovarea Protectiei Infrastructurilor si Serviciilor Critice (ARPIC) si ASOCIATIA NATIONALA PENTRU SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE (ANSSI) organizeaza in perioada 10-11 octombrie 2013 la Bucuresti, Universitatea Politehnica - Biblioteca Centrală, seminarul internaţional cu tema cu tema Protectia infrastructurilor critice din sectoarele energetic si comunicatii: cooperarea dintre sectorul guvernamental, mediul de afaceri si societatea civila. Evenimentul a fost inclus in programul European Cyber Security Month (ECSM) al ENISA (European Network and Information Security Agency) ca urmare a parteneriatului cu CERT-RO si va reuni experti romani, italieni si din Republica Moldova, din sectorul public si cel privat pentru a dezbate problemele protectiei infrastructurilor critice din sectoarele energetic si telecomunicatii, precum si interdependentele importante care se inregistreaza intre acestea.

 

ORGANIZATORI

CO-ORGANIZATORI

EVENIMENT DESFASURAT SUB EGIDA

EVENIMENT INCLUS ÎN PROGRAMUL EUROPEAN ECSM AL ENISA

PARTENERI

MANAGER EVENIMENT

DESPRE EVENIMENT

La ora actuală, reţelele transeuropene de transport, energie şi telecomunicaţii sunt considerate ca un veritabil sistem sanguin pentru economia și viața sociala din fiecare stat comunitar. Prioritatile pentru dezvoltarea unei infrastructuri strategice energetice (electricitate, gaze, petrol) – productie, transport si distribibutie la consumatorul final impune luarea in considerare și adaptarea mai multor măsuri sectoriale, inclusiv cele de protectie și rezilientă specifice fiecarei infrastructuri critice. Evenimente teroriste, care cu greu pot fi uitate, impun acordarea unor priorităti in stabilirea unor masuri de protectie impotriva actiunilor teroriste, dar se impune a fi luate in considerare și alte amenintari, vulnerabilitati și riscuri care generează efecte distructive semnificative și pun in pericol siguranta sau chiar viata pasagerului.

Conform acestei abordări, Directiva 2008/114/CE A CONSILIULUI, din 8 decembrie 2008, privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, obliga operatorii de ifrastructuri critice din sectorul energetic in principal dar si operatorilor din alte infrastructur, sa evalueze toate situatiile de risc posibil („all hazard approach”) şi să elaboreze un Plan de Securitate care să ia în considare atacurile cibernetice și alamitățile provocate de om, cele naturale, precum și diverse amenințări tehnologice. Directiva 2008/114/CE, transpusă de legislaţia naţională prin OUG 98/2010, aprobată cu Legea nr. 18/2011, completează măsurile sectoriale existente, la nivelul UE, precum și cele la nivel national mentionând clar ca acolo unde sunt deja instituite mecanisme comunitare, acestea vor fi utilizate în continuare și vor constitui elemente de sprijin pentru punerea în aplicare a Directivei și altor normative sectoriale specifice, evitând suprapunerile sau contradicțiile între acestea.

Ce mai mare parte dintre principiile protecţiei infrastructurilor critice şi a aspectelor aplicative ale acestora sunt generale şi se recomandă a fi avute în vedere pe toată durata de viaţă a instalaţiilor, sistemelor, proceselor (începând cu faza de proiectare şi până la scoaterea din exploatare şi dezafectarea acestora). Efortul pe care il vor depune sectoarele guvernamentale şi de business relevante trebuie cumulate şi trebuie să conducă la schimbări importante, holistice in sectoarele de infrastructuri critice.

Un rol important revine furnizorilor de soluţii şi prestatorilor de servicii relevanţi, precum şi mediilor profesionale şi academice, care trebuie să asigure necesarul de specialisti, invenţii, inovaţii, dezvoltare şi schimbare.

Sectorul guvernamental are cele mai multe atribuţii în acest domeniu dar multe informaţii şi cunoştinţe se află la nivelul operatorilor, al furnizorilor de soluţii (care reprezinta mediul de afaceri), precum și la nivelul mediului academic.

Acest eveniment şi-a propus să aducă în discuţie realităţi şi perspective ale colaborării dintre sectorul public, mediul de afaceri şi societatea civilă în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, din perspectiva celor mai recente documente internaţionale şi naţionale.