Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0740 100 043
Tel: +4 0726 671 612
Fax: +4031.405.64.01

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

ORGANIZATORI

PARTENER PRINCIPAL

logo_astal_2014.png

PARTENERI

PARTENERI MEDIA

DESPRE EVENIMENT

Fiecare persoana sau organizație poate fi pusă în pericol de hazarduri, accidente sau acțiuni intenționate. Fără o înțelegere a pericolelor care pot interveni și o pregătire prealabilă de prevenire și de reacție consecințele pot fi grave.

Statul se preocupă de anumite categorii de riscuri pentru care a emis legi și a instituit un cadru de aplicare al acestora. Este cazul, de exemplu, al riscurilor de securitate la incendiu și al riscurilor de securitate fizică, domenii pentru care există legislație, autoritate de reglementare și control, echipamente și servicii autorizate.

Din păcate evenimentele de la sfârșitul anului trecut, din clubul bucureștean Colectiv, au atras atenția asupra consecințelor tragice a neaplicării prevederilor legale, fie că au fost cauzate de lipsa de cunoaștere și înțelegere, de neglijență sau corupție.

Conferința cu tema MANAGEMENTUL RISCURILOR DE SECURITATE ŞI PREVENIREA DEZASTRELOR îşi propune să pună în discuţia factorilor interesaţi plusurile şi minusurile din aceste domenii de activitate, deficienţele întâlnite în practică, aspecte care trebuie să fie corectate şi modalităţi pentru corectarea acestora.

Avem plăcerea să vă invităm să participaţi la acest eveniment şi să contribuiţi la dezbaterea subiectelor şi identificarea unor căi şi modalităţi de soluţionare rapidă a deficienţelor din domeniu.

Conferinţa este organizată sub forma a două mese rotunde, respectiv pe tema riscurilor la incendiu şi a riscurilor la securitate fizică, la care vor fi reprezentate autorităţi, prestatori, beneficiari, ONG-uri, mediul academic, media. Conferinţa se va încheia cu un 'networking lunch'.

CONCLUZII

Panel - EVALUAREA RISCULUI LA SECURITATE FIZICĂ Moderator – Stelian Arion

În data de 17 martie 2016 a avut loc la Hotelul Phoenicia, conferinţa cu titlul Managementul riscurilor de securitate si prevenirea dezastrelor, organizată de A.R.T.S. şi Mediamakers Romania, cu participarea IGSU, ANERSF, ASI. În cadrul conferinţei care s-a bucurat de o largă audienţă (cca. 160 participanţi) a avut loc o masă rotundă dedicată activităţii de evaluare a riscurilor la securitate fizică, la care au participat reprezentanţi ai mediului profesional şi reprezentanţi ai unor beneficiari, care au dezbătut aspecte de interes comun precum actualitatea şi modernitatea abordării, avantajele evaluării riscului, punctele tari dar și punctele slabe ale legislaţiei, calitatea serviciilor şi abaterile de la calitate, modalităţi în care activitatea se poate maturiza şi îmbunătăţi.

Dintre concluziile dezbaterilor menţionăm următoarele: Cadrul organizatoric şi acumularea de competenţe în domeniul evaluării riscurilor de securitate pot fi valorificate de beneficiarii de securitate şi de autorităţile de profil în legătură cu alte obiective de securitate precum protecţia infrastructurilor critice, securitatea informaţiei şi securitatea cibernetică etc.. Mediul profesional îşi exprimă disponibilitatea de a contribui la o armonizare legislativă în acest sens.

Este necesară înlocuirea grilei de evaluare nr. 12 cu una sau mai multe grile de evaluare care să considere in special pericolul la adresa persoanelor (școli, săli de spectacole, muzee etc.).

Pregătirea necesară evaluatorilor de risc la securitatea fizică este pluridisciplinară, iar pregătirea profesională realizată de centrele de formare în baza standardului ocupaţional nu este întotdeauna suficientă. Este necesar ca această pregătire să fie completată prin cursuri complementare şi confirmată prin examene/teste suplimentare. Aceste activităţi pot fi realizate de autoritate sau de asociaţiile profesionale de profil cu sprijinul autorităţii.

Este necesar un schimb de informaţii periodic între autoritate şi mediul profesional care să acopere aspecte de cazuistică, statistici şi aprecieri asupra calităţii serviciilor, armonizarea metodologiei de verificare şi anulare a rapoartelor, după caz.

Activitatea de evaluare a riscului la securitate fizică este îngreunată de lipsa de conştientizare a aspectelor de securitate şi în ultima instanţă de lipsa unei culturi de securitate a societăţii. Având în vedere consecinţele uneori deosebit de grave care se pot manifesta, participanţii propun creşterea numărului de acţiuni de informare şi conştientizare. Mediul profesional îşi manifestă disponibilitatea de a participa şi contribui la astfel de acţiuni.

Panel - EVALUAREA RISCULUI LA INCENDIU Moderator – Cristian Șoricuț

S-a observat că problematica incendiilor a trezit interesul multor membri ai asociației precum și pe cel al profesioniștilor din domeniu. Pe subiecte similare pot fi desfășurate și alte acțiuni care au rol dual atât de educare a pieței cât și de creștere a gradului de înțelegere atât asupra fenomenelor cât și asupra legislației în vigoare.