Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0740 100 043
Tel: +4 0726 671 612
Fax: +4031.405.64.01

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE ÎN SECTORUL TRANSPORTURILOR - COOPERAREA DINTRE SECTORUL PUBLIC, MEDIUL DE AFACERI ŞI SOCIETATEA CIVILĂ

Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate (ARTS), Asociatia Romana pentru Promovarea Protectiei Infrastructurilor si Serviciilor Critice (ARPIC), Asociatia Inginerilor Feroviari din Romania (AIFR) si Fundatia EURISC organizeaza un Atelier de Lucru cu participare internationala, avand ca tematica Protectia infrastructurilor critice in sectorul transporturilor. Cooperarea dintre sectorul public, mediul de afaceri si societatea civila, prin intermediul caruia sa aduca in discutie realitati si perspective ale colaborarii dintre sectorul public, mediul de afaceri si societatea civila in domeniul protectiei infrastructurilor critice din sectorul transporturilor, din perspectiva celor mai recente documente nationale si internationale.

 

ORGANIZATORI

EVENIMENT REALIZAT CU SPRIJINUL:

PARTENER PRINCIPAL

PARTENERI

MANAGER EVENIMENT

DESPRE EVENIMENT

La ora actuală, reţelele transeuropene de transport, energie şi telecomunicaţii sunt considerate ca un veritabil "sistem sanguin" pentru economia și viața sociala din fiecare stat comunitar.

Foaia de parcurs Europeana – Strategia EU Transporturi 2050 – prezentata în luna martie anul trecut la Buxeles, document care vizează 40 de sectoare din domeniul transporturilor (rutier, aerian, maritim și pe căile navigabile interioare), precizeaza ca transporturile reprezintă un sector fundamental pentru economia și societatea Europeana și evidentiaza cateva concepte vitale pentru activitatile sociale si economice din cadrul fiecărui stat european, astfel: mobilitatea în siguranta, modernizarea logisticii transporturilor, securitatea si calitatea serviciilor de transport.

Strategia prezentată în Foaia de parcurs Transporturi 2050 – către un spaţiu unic al transporturilor, care trebuie pusă în practică de catre toate statele member EU, până cel tarziu anul 2014, vizează măsuri pentru realizarea unor schimbări și transformari structurale profunde in sectorul transporturilor, cu accent pe: reforma cadrului de reglementare pentru promovarea unei infrastructuri EU de transport strategic, bazat pe un sistem multimodal dezvoltat, cu normative și standarde actualizate pentru siguranta traficului și eficientizarea modului de transport, deservite de un sistem financiar echitabil privind taxele cerute de operator și sprijinit de un nou plan strategic cu referire la cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor de transport ecologice, sigure și silentioase.

Prioritatile pentru dezvoltarea unei infrastructuri strategice de transport multimodal, impune luarea in considerare și adaptarea mai multor măsuri sectoriale, inclusiv cele de protectie și rezilientă specifice fiecarei infrastructuri critice de transport (rutieră, feroviară, aerienă, portuară, comunicatii, IT, etc..) Evenimente teroriste, care cu greu pot fi uitate, impun acordarea unor priorităti in stabilirea unor masuri de protectie impotriva actiunilor teroriste, dar se impune a fi luate in considerare și alte amenintari, vulnerabilitati și riscuri care generează efecte distructive semnificative și pun in pericol siguranta sau chiar viata pasagerului.

Conform acestei abordări, Directiva 2008/114/CE A CONSILIULUI, din 8 decembrie 2008, privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, obliga operatorii de ifrastructuri critice din sectorul transporturi, sa evalueze toate situatiile de risc posibil ("all hazard approach") şi să elaboreze un Plan de Securitate care să ia în considare atacurile cibernetice și alamitățile provocate de om, cele naturale, precum și diverse amenințări tehnologice. Directiva 2008/114/CE, transpusă de legislaţia naţională prin OUG 98/2010, aprobată cu Legea nr. 18/2011, completează măsurile sectoriale existente, la nivelul UE, precum și cele la nivel national mentionând clar ca acolo unde sunt deja instituite mecanisme comunitare, acestea vor fi utilizate în continuare și vor constitui elemente de sprijin pentru punerea în aplicare a Directivei și altor normative sectoriale specifice, evitând suprapunerile sau contradicțiile între acestea.

Cea mai mare parte dintre principiile protecţiei infrastructurilor critice şi a aspectelor aplicative ale acestora sunt generale şi se recomandă a fi avute în vedere pe toată durata de viaţă a instalaţiilor, sistemelor, proceselor (începând cu faza de proiectare şi până la scoaterea din exploatare şi dezafectarea acestora).

Un rol important revine furnizorilor de soluţii şi prestatorilor de servicii, precum şi mediilor profesionale şi academice, care trebuie să asigure necesarul de specialişti, invenţii, inovaţii, dezvoltare şi schimbare. Aplicarea mastermodelului de protecţie a infrastructurilor critice, implică elaborarea unor studii de fundamentare pentru care, este necesară o deschidere şi înţelegere pe plan conceptual şi pe cel al alocării de resurse. Sectorul guvernamental are cele mai multe atribuţii în acest domeniu dar multe informaţii şi cunoştinţe se află la nivelul operatorilor, al furnizorilor de soluţii (care reprezinta mediul de afaceri), precum și la nivelul mediului academic.

Acest eveniment îşi propune să aducă în discuţie realităţi şi perspective ale colaborării dintre sectorul public, mediul de afaceri şi societatea civilă în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, din perspectiva celor mai recente documente internaţionale şi naţionale.