Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

În ziua de 14.02.2022 a fost semnat Protocolul de colaborare între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și ARTS.

În ziua de 14.02.2022 a fost semnat Protocolul de colaborare între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și ARTS.

Obiectul protocolului de colaborare îl constituie îmbunătățirea cadrului legislativ și metodologic privind cerința fundamentală de calitate a construcțiilor ”securitate la incendiu” și asigurarea de sprijin în fundamentarea strategiei ministerului privind calitatea în construcții și renovarea clădirilor.

Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul pentru desfăşurarea activităţilor comune în vederea realizării obiectului antemenționat:

  • Organizarea în comun, a unei serii de reuniuni tehnice de lucru privind îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul construcțiilor, în special în ceea ce privește prevederile reglementărilor tehnice ce au ca obiect cerința fundamentală securitate la incendiu;
  • Punerea la dispoziție, de către ambele părți, de informații și materiale cu privire la problematica în cauză;
  • Informarea reciprocă privind evenimentele proprii organizate în domeniul de interes al părţilor şi participarea reprezentanţilor acestora în cadrul acestor evenimente;
  • Promovarea evenimentelor şi diseminarea rezultatelor evenimentelor pe site-urile MDLPA şi ARTS.

Sperăm într-o colaborare îndelungată și benefică ambelor entități.

*****


Despre ARTS
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE este asociaţie de utilitate publică, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit fondată în anul 2003. ARTS reprezintă peste 140 de companii naţionale, reprezentanţe ale unor companii străine în România și membri simpatizanți, care activează într-o industrie de cca 1 miliard de Euro. Membră EURALARM şi co-fondator al Federaţiei Serviciilor de Securitate, ARTS are un rol esenţial în dezvoltarea serviciilor de securitate privată şi maturizarea pieţei de profil din România. ARTS deţine propriul Centru de Formare Profesională, Corpul Experţilor Tehnici, Romanian Security Fair (expoziția internațională bienală dedicată sistemelor şi serviciilor de securitate) şi secretariatul Comitetului Tehnic 27 A.S.R.O. – Sisteme de Alarmă. Prin membrii săi, ARTS este garantul concurenţei libere şi loiale, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor specialiştilor în domeniul securităţii şi invită pe toţi cei interesaţi în susţinerea şi dezvoltarea industriei de securitate din România, să concretizăm împreună sloganul nostru: Arta de a trăi în siguranţă!