Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), asociație de utilitate publică, Asociația pentru Securitate la Incendiu (ASI) și Asociația Inginerilor pentru Securitate la Incendiu (ARISI), își exprimă profunda mâhnire și îngrijorare că spitalele din România au devenit locuri periculoase și ucigașe, nicidecum centre de alinare și vindecare a suferințelor omenești.

ARTS, ASI și ARISI reunesc cei mai buni și reprezentativi specialiști în securitate la incendiu din țară cu experiență și competențe pornind de la identificarea și analiza riscurilor până la implementarea măsurilor de diminuare a acestora prin mijloace tehnice și operaționale.

Reprezentanții celor trei asociații sunt de părere că analiza și managementul riscurilor de securitate în spitalele din România sunt chestiuni care, de cele mai multe ori, nu se fac în favoarea bolnavilor și a personalului medical ci sunt strict dictatate de bugete limitate și interese care n-au nimic comun cu siguranța persoanei. De aceea, asociațiile profesionale trag un semnal de alarmă privind neregulile majore de ordin tehnic și operațional în asigurarea securității la incendii în spitalele din România. De cele mai multe ori, sunt selectate firme cu competențe limitate și personal slab calificat care efectuaează servicii de slabă calitate. Majoritatea factorilor responsabili nu gândesc preventiv și văd securitatea doar ca pe o cheltuială contorizând în final costurile uriașe ale lipsei acesteia.

La toate acestea se adaugă – de cele mai multe ori - nerespectarea procedurilor, normativelor, lipsa preocupării pentru alocarea bugetelor corecte pentru contractele de întreținere și reparații la instalații esențiale pentru siguranța vieții cum sunt cele de detecție, semnalizare și stingere a incendiilor, alimentării cu gaze medicale, instalațiilor electrice și de climatizare etc.


Legislație învechită, lipsa investițiilor sau modernizări făcute fără un control riguros de conformitate, lipsa personalului instruit, proceduri depășite și neconforme cu realitățile din teren, lipsa culturii de securitate a managerilor total dezinteresați de aceste aspecte au condus și din păcate vor conduce la evenimente tragice ca cel de la Colectiv, Piatra Neamț, Balș, ca să enunțăm doar câteva dintre ele. Criza COVID-19 a scos în evidență aspecte noi privind riscurile de securitate în spitale. Fie că acestea nu au fost tratate, fie că au fost trecute cu vederea, din păcate, consecințele tragice nu au întârziat să apară. În plus, suprasolicitarea personalului medical și auxiliar și poate focusarea strict pe actul medical au făcut ca numărul victimelor din cauze altele decât virusul COVID-19 să fie foarte mare, aici incluzând și victimele infecțiilor nosocomiale, moșteniri ale infrastructurilor vechi și întreținerii proaste a clădirilor și instalațiilor din spitale.

Liviu Mateescu, președinte ARTS

Trebuie înțeles că un spital (ca și un mare hotel) este o lume aparte, foarte complexă ca funcțiuni; este un oraș în mic - care are funcții de cazare, de alimentație, de diferite servicii (întreținere, spălătorie etc.)! De aceea, abordarea securității la incendiu în acest domeniu trebuie abordată și ea diferit astfel încât clădirea să răspundă coerent la incendiu, ca un tot.

Horia Mihai Nicolescu, vicepreședinte ASI

Normele europene și americane în domeniu subliniază că siguranța nu ține de noroc. Este efortul comun de cunoaștere, pregătire, supraveghere și vigilență. Acest efort comun necesită conlucrarea puternică și fiabilă a tuturor componentelor sistemului de securitate la incendiu și siguranță a vieții. Slăbiciunea uneia sau a mai multor componente creează condiții care măresc riscul.

Sorin Calotă, vicepreședinte ARISI

Despre ARTS
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE este asociaţie de utilitate publică, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit fondată în anul 2003. ARTS reprezintă peste 140 de companii naţionale, reprezentanţe ale unor companii străine în România și membri simpatizanți, care activează într-o industrie de cca 1 miliard de Euro. Membră EURALARM şi co-fondator al Federaţiei Serviciilor de Securitate, ARTS are un rol esenţial în dezvoltarea serviciilor de securitate privată şi maturizarea pieţei de profil din România. ARTS deţine propriul Centru de Formare Profesională, Corpul Experţilor Tehnici, Romanian Security Fair (expoziția internațională bienală dedicată sistemelor şi serviciilor de securitate) şi secretariatul Comitetului Tehnic 27 A.S.R.O. – Sisteme de Alarmă. Prin membrii săi, ARTS este garantul concurenţei libere şi loiale, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor specialiştilor în domeniul securităţii şi invită pe toţi cei interesaţi în susţinerea şi dezvoltarea industriei de securitate din România, să concretizăm împreună sloganul nostru: Arta de a trăi în siguranţă!


Despre ASI
ASOCIAȚIA PENTRU SECURITATE LA INCENDIU (ASI) este o organizație apolitică, neguvernamentală, non-profit, deschisă tuturor celor care activează în domeniul securității la incendiu, constituită în scopul de a contribui la fundamentarea tehnico – științifică și promovarea concepțiilor moderne privind securitatea la incendiu.


Despre ARISI
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A INGINERILOR DE SECURITATE LA INCENDIU este o asociație profesională, apolitică, non-guvernamentală și non profit deschisă tuturor celor care activează în domeniul securității la incendiu și care continuă tradiția științifică a Societății Române de Protecție la Incendiu - SORPINC. Scopul ARISI este acela de a contribui la formarea și dezvoltarea culturii de securitate la incendiu a populației, a mediului preuniversitar și universitar și a specialiștilor din diferite domenii tehnice.

 

*****