Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.


Rolul Clusterului SCoR este de a crea un cadru propice de inovare pentru soluțiile de dezvoltare sustenabilă a orașelor și comunităților inteligente. Nu putem vorbi de Smart City fără a lua în calcul dezvoltarea sustenabilă și standardizarea, care reprezintă elemente fundamentale în elaborarea strategiilor și aplicațiilor dedicate orașelor inteligente. Misiunea declarată a Clusterului SCoR este aceea de a facilita participarea membrilor săi la acest proces și de a stimula cooperarea între toți actorii implicați în dezvoltarea orașelor inteligente, precum și stabilirea de relații de colaborare cu alte clustere naționale sau internaționale, a declarat în debutul conferinței Stelian Arion, președintele Smart Cities of Romania Cluster (Cluster SCoR).

Obiectivele Clusterului SCoR sunt:

  • Promovarea și corelarea la nivel național și armonizarea la nivel european a domeniului Smart City;
  • Creșterea eficienței și a competitivității serviciilor și sistemelor furnizate de membrii clusterului prin promovarea unor politici de cooperare - inovare - transfer de cunoștințe, pe baza unor strategii comune;
  • Colaborarea cu autoritățatile publice locale, regionale și centrale și cu societatea civilă în vederea definirii, acceptării și susținerii unei viziuni de dezvoltare sustenabilă a comunităților și a teritoriilor, specifică României

Membrii fondatori ai clusterului sunt Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), Organizația Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport (ITS România), Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și ITS Events Management.

Domeniul Smart City este un domeniu din care nu lipsesc provocările, precum cadrul legislativ deficitar sau fragmentarea administrativă – atât de vizibilă în București – și nici rivalitățile – dintre societățile primăriilor și mediul privat, dintre dezvoltatorii proiectelor, fie că provin din mediul academic sau din industrie etc. Avem deci suficiente motive pentru a coopera și vă adresăm cu această ocazie invitația de a vă alătura membrilor Clusterului SCoR în demersul nostru de colaborare și inovare în domeniul orașelor inteligente, a mai afirmat președintele Stelian Arion.

Expo-Conferința SMART CITIES OF ROMANIA 2019 a reunit reprezentanți ai mediului academic, ai organismelor naționale și internaționale de finanțare, ai mediului privat și administrației publice centrale și locale, precum și numeroși specialiști în domeniul orașelor inteligente. Ediția din acest an a fost structurată pe două secțiuni distincte – prima a fost dedicată problematicii procesului de digitalizare al orașelor și comunităților din perspectiva CDI, în timp ce în cadrul celei de a doua a fost abordat subiectul mobilității sustenabile și al viitorului transportului și securității în orașele inteligente. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Universitatea Româno Americană.

sursa: Revista Electricianul Nr.7/2019

Expuneri sesiunile I-II