Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0740 100 043
Tel: +4 0726 671 612
Fax: +4031.405.64.01

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

In luna aprilie 2009, s-au semnat documentele constitutive ale Federatiei Serviciilor de Securitate din Romania [F.S.S.]. Membri fondatori ai F.S.S. sunt Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate [A.R.T.S.], PATROSEC si A.R.I.S.. Federatiei Serviciilor de Securitate reuneste organizatii patronale, asociatii profesionale sau alte structuri private similare, constituite ca persoane juridice, care activeaza in domeniul asigurarii securitatii obiectivelor, bunurilor, valorilor, protectiei persoanelor si investigatiilor. F.S.S. este organizata si functioneaza conform legislatiei romane, specifica organizatiilor patronale, asociatiilor si fundatiilor, ca persoana juridica romana de drept privat, neguvernamentala, nonrofit, apolitica si independenta. In baza hotaririi Adunarii Generale, Federatia Serviciilor de Securitate poate fi reprezentata in teritoriu prin filiale sau sucursale, care isi desfasoara activitatea potrivit statului F.S.S.

Scopul Federatiei Serviciilor de Securitate este acela de a reprezenta, sustine, aproba, apara si promova interesele membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice sau fizice. Pentru realizarea acestui scop, F.S.S. si-a propus urmatoarele obiecte de activitate:

 • Reprezinta, promoveaza, sustine si apara interesele legale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice;
 • Promoveaza si incurajeaza concurenta loiala in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii sai;
 • Asigura membrilor sai informatii, consultanta si asistenta de specialitate; faciliteaza crearea unor relatii corecte intre membrii sai, precum si cu alte organizatii in scopul realizarii intereselor lor si a promovarii progresului managerial;
 • Coopereaza si colaboreaza cu autoritatile publice competente in domeniul securitatii private, alte organizatii guvernamentale si nonguvernamentale cu preocupari sau interese similare;
 • Propune autoritatilor publice acte normative si proiecte de noi reglementari in domeniu, sustine, elaboreaza si se pronunta asupra unor masuri tehnice sau administrative, standarde tehnice si ocupationale, precum si a altor actiuni in interesul membrilor sai;
 • Initiaza si finanteaza periodic studii de piata privind securitatea privata si informeaza membrii sai cu tendintele acesteia;
 • Colaboreaza cu organizatiile patronale sau profesionale similare din tara si strainatate precum si cu cele sindicale pentru adoptarea celor mai bune solutii economice, tehnice sau juridice care sa asigure dezvoltarea serviciilor de securitate privata si intarirea potentialului pietei nationale;
 • Elaboreaza conform legii, impreuna cu autoritatile competente conditiile de infintare si functionare a structurilor de formare si certificare a competentelor profesionale precum si a formatorilor si evaluatorilor;
 • Initiaza proiecte de atragere de fonduri structurale necesare dezvoltarii industriei de securitate;
 • Sprijina financiar sau material actiuni umanitare, activitati sportive sau persoane aflate in dificultate;
 • Sustine financiar deplasarea membrilor sai la actiuni internationale, intilniri, conferinte, simpozioane, cursuri de pregatire si informare.

Acestea sunt doar citeva dintre obiectele de activitate insusite de F.S.S.

Calitatea de membru activ al F.S.S. poate fi obtinut doar de organizatii patronale, asociatii profesionale si alte structuri similare cu personalitate juridica, care activeaza in domeniul asigurarii securitatii ori protectiei obiectivelor, bunurilor, valorilor, persoanelor sau informatiilor, carora li s-au aprobat cererile de inscriere. In ceea ce privesc procedura de inscriere, drepturile si obligatiile membrilor, consultati statutul federatiei la sediul acesteia, din Bucuresti, Strada George Enescu 27-29, Sector 1, palatul UGIR-1903 Etaj IV camera 10. Vineri, 29 mai 2009 a avut loc prima Adunare Generala a Federatiei Serviciilor de Securitate.

Imagini de la sedinta de constituire a FSS gasiti pe pagina noastra de FACEBOOK.