Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4 0735 848 558
Tel: +4 0720 026 200
Tel: +4 0720 026 097

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.


INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(Versiunea 1.0 – 25 mai 2018)
 
Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt importante pentru noi – Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate, denumită în continuare ARTS și afiliații acesteia (Centrul de Formare Profesională al ARTS şi Romanian Security Fair).

Prin urmare, asigurarea confidențialității și integrității datelor dumneavoastră este o prioritate a ARTS și o preocupare constantă pentru noi. De aceea, depunem toate demersurile pentru a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile și în spiritul legislației în materie aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Cui se adresează această informare? Am pregătit această informare pentru toate persoanele care au contact – într-un fel sau altul – cu ARTS și ale căror date personale ajung să fie utilizate de către noi. Indiferent dacă sunteţi membru al asociaţiei, partenerul nostru, o persoană care ne contactează pentru diverse scopuri (de exemplu, pentru a solicita o informare, o expertiză etc. din partea noastră) ori ne vizitează la sediul nostru, un actual, fost ori potențial angajat, colaborator, student  / practicant / lector / expert, ori pur și simplu un utilizator de Internet care accesează unul dintre website-urile înscrise pe portalul nostru, este util să parcurgeţi această informare. Vă rugăm să parcurgeţii mai întâi glosarul / termenii de la punctul 11 al acestei informări.

Ce conține informarea? Informarea generală privind protecția datelor cu caracter personal de către ARTS vă prezintă:
 1. categoriile de date cu caracter personal pe care le utilizăm;
 2. scopurile pentru care le utilizăm;
 3. în lumina acestor scopuri, temeiurile utilizărilor;
 4. terții către care am putea divulga datele;
 5. durata utilizării acestor date (perioada de stocare);
 6. ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizaţi datele;
 7. drepturile dumneavoastră în legătură cu utilizarea datelor de către ARTS și modul în care le puteţi exercita;
 8. detaliile la care ne puteţi contacta cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal; și
 9. situațiile în care se aplică această informare și modificările sale.

① Categorii de date. Scop. Teme

Mai jos, vă prezentăm fiecare situație în care ARTS ar putea folosi datele dumneavoatră cu caracter personal, în funcție de categoria căreia îi aparțineţi. Indiferent de categoria din care faceţi parte, vă rugăm să consultați și punctul 1.8 de mai jos, care cuprinde informații cu privire la scopul și temeiul pentru care putem utiliza datele dumneavoastră indiferent de categoria de persoane din care faceţi parte.

 1. Sunteți membru al ARTS? În această situaţie este posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:
  • Furnizarea de informaţii şi servicii. Mai precis, vom utilizate datele dumneavoastră pentru a vă ţine la curent cu activitatea asociaţiei, cu informaţii din mediul juridic, pentru a încheia și executa un contractul de expertiză, precum și pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate întocmai.
  • Comunicarea cu dumneavoastră pentru rezolvarea solicitărilor. Mai precis, vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care ni le veți adresa.
   • În acest caz, temeiul utizării datelor dumneavoastră va fi statutul de membru al ARTS, executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră (atunci când ne transmiteți o solicitare/cerere, sunteți de acord să folosim numele, prenumele, datele dumneavoastră de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a vă putea transmite răspunsul nostru).
  • Comunicare cu dumnevoastră în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la evenimentele, acțiunile, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, utilizarea datelor dumneavoastră va fi întemeiată pe statutul dumneavoastră de membru al ARTS.
   Vom folosi următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală, angajator, funcție/post, domeniul de activitate al angajatorului.
 2. Faceți parte din personalul potențialilor membri ai ARTS și a partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri contractuali)? În această situaţie este posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru:
  • Menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezentați. Pentru a putea să colaborăm cu compania din care faceți parte, va trebui să utilizăm informații care vă privesc. În acest caz, ne vom întemeia utilizarea datelor dumneavoastră pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte.
   Vom utiliza următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresă de e-mail, domeniul de activitate al angajatorului.
   În situația în care vă vom cere să asiguri transmiterea către noi a unor scrisori de recomandare, vom utiliza date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre dumneavoastră. În acest caz, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea, în acest caz vom utiliza date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (în temeiul consimțământului lor) și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective (în temeiul intereselor noastre legitime).
  • Comunicarea cu companiile pe care le reprezintați în scop de marketing. Pentru a putea transmite companiei din care faceți parte comunicări și oferte cu privire la activitățile, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, utilizarea datelor dumneavoastră va fi întemeiată pe consimțământul de a primi astfel de comunicări de la noi.
   Vom utiliza următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail.
 3. Sunteți persoană fizică (lector) cu care suntem în relații de parteneriat. În această situaţie este posibil posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
  • Pentru a putea desfășura relații de parteneriat cu dumneavoastră. Este necesar să utilizăm anumite informații care vă privesc pentru a putea începe și menține colaborarea cu dumneavoastră.
   Vom utiliza următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și numar carte identitate, adresa de corespondență, cod numeric personal, codul de identificare fiscală, calitatea, calificări profesionale.
   În acest caz, ne vom baza folosirea datelor care se referă la dumneavoastră pe necesitatea acesteia pentru încheierea/executarea contractului/convenției dintre dumneavoastră și noi.
  • Comunicarea cu dumneavoastră pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor dumneavoastră solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror alte întrebări pe care ni le veți adresa în decursul relației noastre de parteneriat.
   În acest caz, temeiul utilizării datelor dumneavoastră va fi executarea contractului/convenției cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră (atunci când ne transmiteți o solicitare, sunteți de acord să utilizăm numele, prenumele, datele dumneavoastră de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a vă putea transmite răspunsul nostru).
 4. Faceți parte din personalul unei autorități publice. În această situaţie este posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi comunicarea cu autoritățile publice, răspunsurile la solicitările acestora, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.
  De exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității din care faceți parte, vă vom utiliza datele (nume, prenume, funcție/post, angajator, adresa e-mail, numar telefon) pentru a răspunde cererii dumneavoastră.
 5. Sunteţi aplicant la cursurile de formare profesională sau stagii de practică în cadrul Centrului de Formare Profesională al ARTS. În această situaţie este posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de formare profesională.
  Pentru a vă putea înscrie la unul sau mai multe dintre cursurile de formare profesională organizate de ARTS, este necesar să folosi datele incluse în aplicația pe care ne-o transmiteți. Aceste date vor include de regulă numele, prenumele, număr de telefon și adresă de e-mail, adresa de contact, datele carții de identitate, cod numeric personal, prenumele părinților, documentele care atestă studiile efectuate și alte documente pe care le-am putea solicita de la dumneavoastră. Ca parte a procesului de înscriere, îți putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal.
  În aceste cazuri, ne vom întemeia utilizarea datelor dumneavoastră pe încheierea/executarea contractului cu dumneavoastră sau pe consimțământul dumneavoastră (atunci când ne transmiteți cerere de înscriere la cursuri).
 6. Sunteți un vizitator al sediului nostru sau al locațiilor în care desfășurăm acțiunile/evenimentele. În această situaţie este posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.
  De asemenea, la punctul de recepție/înregistrare vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, cu excepția codului numeric personal. Este posibil să vă întrebăm și despre scopul vizitei dumneavoastră și numele persoanei pe care o vizitați, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.
 7. Sunteți vizitator al site-urilor noastre sau ați interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare. În această situaţie este posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
  • Îmbunătăţirea experienţei dumneavoastră pe website-urile noastre. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ai exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosești, pentru a soluționa problemele pe care le-ai putea întâmpina la accesare, folosim date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul tău (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului tău; informații despre locul în care te afli când accesezi website-ul nostru.
   Pentru mai multe informații cu privire la identificatori/politica de cookie-uri, click aici.
   Temeiul utilizării datelor va fi în cele mai multe cazuri consimțământul dumneavoastră (în cazul în care nu este vorba despre servicii necesare pentru a vă oferi acces la website) sau interesul nostru legitim de vă oferi o experiență plăcută de navigare pe website-urile noastre.
  • Cunoașterea opiniilor dumneavoastră pe care ni le comunicați. De asemenea, atunci când postați un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, apăsați butonul Like, redistribuiți postarea noastră, ne transmiteți un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați transmis (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ai întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului dumneavoastră).
   În aceste cazuri, ne vom întemeia utilizarea datelor pe consimțământul dumneavoastră.
  • Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT și protecția acestora.Putem utiliza datele dumneavoastră pentru: gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT; protejarea datelor şi a sistemelor noastre împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual.
   În acest scop, vom utiliza date privind: adresa de IP a dispozitivului de pe care s-a efectuat accesul, tipul de dispozitiv și numele de utilizator folosit la autentificare.
   În acest caz, ne vom întemeia utilizarea datelor pe interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.
 8. Dacă sunteți în oricare dintre situațiile de mai sus sau în alte situații, putem, de asemenea, să utilizăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:
  • Comunicarea cu dumneavoastră pentru rezolvarea solicitărilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor dumneavoastră solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care ni le veți adresa.
   În acest caz, temeiul utilizărilor datelor va fi executarea contractului cu dumneavoastră (dacă există) sau, după caz, consimțământul dumneavoastră (atunci când ne transmiți o solicitare, sunteți de acord să utilizăm numele, prenumele, datele dumneavoastră de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal, pentru a vă putea transmite răspunsul nostru).
  • Răspuns la solicitările autorităților / instituțiilor sau utilizarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să ne aflăm sub obligația legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a utiliza într-un alt mod datele dumneavoastră. În acest caz, temeiul utilizării atelor va fi îndeplinirea unei obligații legale.
  • Realizarea altor operațiuni. În contextul unor evenimente organizate de ARTS este posibil să divulgăm datele tale către partenerii evenimentelor respective, expozanţii Romanian Security Fair sau autorități. În acest caz, utilizarea datelor va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.
  • Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să utilizăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul acelor dispute. În această situație, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.
 9. Despre datele terților
  Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, rudele dumneavoastră, prietenii dumneavoastră etc.), vă rugăm să vă asiguraţi că i-aţi informat despre scopul, motivul (temeiul: executarea contractului pe care l-aţi încheiat cu ei, consimțământul lor etc.) și alte informații cu privire la modul în care le utilizați datele și că i-aţi îndrumat spre această informare cu privire la modul în care ARTS folosește date cu caracter personal sau/și că le-aţi explicat prevederile acesteia.
  De asemenea, ne vom îndeplini obligația de a informa respectivele persoane despre modul în care le utilizăm datele, atunci când este cazul.
② Cui vom divulga datele dumneavoastră

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm să limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu toate acestea în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm date care se referă la dumneavoastră.

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: parteneri de evenimente, expozanţi ai Romanian Security Fair, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi, persoane fizice sau juridice care îşi aduc aportul la desfăşurarea corectă a activităţii noastre, instanțe şi autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor noastre, emiterea de certificate de absolvire a cursurilor de formare profesională, emiterea cataloagelor de curs, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele date către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor dumneavoastră le utiliyează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

③ În ce condiții am putea transfera datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, te vom informa în avans despre decizia noastră.

④ Perioada de stocare a datelor dumneavoastră

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul utilizării și categoria de date folosite.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special a celor privind protecția datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

⑤ Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizaţi datele dumneavoastră

În cele mai multe cazuri, nu aveţi o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne oferiţi datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem un contract, să vă înscriem la unul sau la mai multe din cursurile noastre, să prestăm serviciile noastre, să vă permitem accesul la toate opțiunile de pe website-urile noastre, să vă răspundem la reclamații sau solicitări sau să vă trimitem comunicări/informări cu privire la activităţile, serviciile și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.

⑥ Inexistența unui proces decizional automatizat

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe utilizarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

⑦ Drepturile tale și cum poți să le exerciți

Dorim să fiţi conștient de drepturile dumneavoastră și de maniera în care le puteţi exercita.

Drepturile dumneavoastră:
Aveţi următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date.Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le utilizăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, folosirea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le utilizăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le utilizăm.
 • Dreptul la restricţionarea folosirii datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona utilizarea datelor dumneavoastră pe care le folosim.
 • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la utiliyarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care utilizăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea folosirii datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele dumneavoastră.

Exercitarea drepturilor
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă utilizăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale utilizării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

Vom încerca să răspundem câtr mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

⑧ Datele noastre de contact

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informații din această informare sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la utilizarea datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să nu ezitați să ne contactaţi oricând.

Ne puteţi contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos; vom încerca să răspundem în timp util solicitării dumneavoastră.

Datele noastre de contact:
Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate

Bucureşti, Sector 6 | Splaiul Independenţei 319 | OB 12 | Etaj 1 | (Incinta SEMA PARC)
orar: L – V: 8.30 – 17.00
Telefon : 031.405.64.02 | Fax: 031.405.64.01

Adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: https://www.arts.org.ro

⑨ Când se aplică această Informare

Această informare generală se aplică în legătură cu folosirea datelor dumneavoastră către ARTS.

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care vă utilizează datele în alt mod prin website-urile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu conturile noastre.

⑩ Modificările acestei NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, te vom informa prin postarea acestei note pe portalul nostru.
Această versiune a Notei de informare intra în vigoare la 25 mai 2018.

⑪ CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ
 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le utilizăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.


*****

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN DETALIU

Dreptul de a fi informat(ă)
ARTS ia toate măsurile adecvate pentru ca informațiile furnizate și comunicările referitoare la utilizarea datelor cu character personal să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu. Informațiile pot fi furnizate fie în scris, fie prin alte mijloace (inclusiv în format electronic, atunci când este oportun).
 
Veți fi informat(ă) atât atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră, cât și atunci când au fost obținute de la un terț.
 
Dreptul de acces
Pentru a putea fi informat(ă) cu privire la utilizarea datelor și a putea verifica legalitatea acesteia, aveți dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le folosim.
De asemenea, aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea că se folosesc sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de acces la datele respective; de asemenea, într-o astfel de situaţie, aveți dreptul de acces la următoarele informații:
 • scopurile utilizării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii/categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, în special destinatari din state terțe ori organizații internaționale;
 • perioada pentru care este  preconizată stocarea datelor sau,  dacă  nu este  posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare;
 • faptul că aveți dreptul de a ne solicita rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea utilizării datelor și dreptul de a vă opune utilizării;
 • dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dacă datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații referitoare la sursă;
Dreptul la rectificare
Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, aveți dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate. În funcție de scopul utilizării datelor cu caracter personal, aveți dreptul ca datele pe care le folosim să fie completate (dacă este cazul), inclusiv în urma oferirii de declarații suplimentare de către dumneavoastră.
 
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Aveți posibilitatea de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le utilizăm. Aveți dreptul la ștergerea datelor care vă privesc în următoarele situații:
 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care le-am colectat (utilizat);
 • v-ați retras consimțământul în temeiul căruia a avut loc utilizarea și nu există un alt temei pe care ne putem baza pentru a vă folosi datele;
 • vă opuneți utilizării (în temeiul dreptului dumneavoastră la opoziţie) și nu există motive legitime care să ne dea dreptul de a vă utiliza datele în continuare;
 • am utilizat datele dumneavoastră în mod ilegal;
 • există o obligație legală a noastră pentru care este necesară ștergerea datelor;
 • colectarea datelor a avut loc în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale unui minor.
La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le utilizăm:
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • pentru a respecta o obligație legală de folosire a datelor, pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiţi;
 • pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal, în măsura în care dreptul la ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor folosirii respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la restricționarea utilizării datelor
Aveți dreptul de a ne cere să restricţionăm utilizarea datelor dumneavoastră dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:
 • contestați exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri utilizarea până când vom verifica exactitatea acelor date;
 • utilizarea datelor respective este ilegală – caz în care, deși aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), vă opuneți ştergerii și, în schimb, ne solicitați să restricţionăm utilizarea lor;
 • nu mai avem nevoie de acele date, dar dumneavoastră ni le solicitați în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță;
 • v-ați opus utilizării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau v-ați opus utilizării necesare în scopul intereselor legitime ale noastre ori ale unui terț;
 • în toate aceste cazuri, vom opri utilizarea datelor dumneavoastră pe parcursul perioadei în care verificăm dacă motivele legitime care întemeiază utilizarea datelor de către noi prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. 
Cu toate acestea, vom continua să utilizăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror folosire a fost restricționată de dumneavoastră dacă și în măsura în care:
 • sunteți de acord cu utilizarea;
 • utilizarea datelor este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • utilizarea datelor este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • utilizarea datelor este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.
Te vom informa înainte de a ridica restricționarea utilizării.
 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe utilizarea automată (inclusiv cu privire la crearea de profiluri)
La momentul la care vă prezentăm această notă de informare, nu utilizăm datele dumneavoastră în mod automat. Dacă în viitor vom realiza utilizări automate ale datelor tale:
 • aveți dreptul de a nu fi supus(ă) unor decizii întemeiate pe astfel de utilizări, care produc efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care vă afectează altfel în mod semnificativ;
 • nu veți beneficia însă de dreptul de mai sus atunci când decizia (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră şi ARTS, (b) este prevăzută de lege sau (c) este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră explicit;
 • în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea ori executarea unui contract între dumneavoastră şi ARTS sau este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră explicit, ai următoarele drepturi: (a) dreptul de a obține intervenție umană în luarea deciziei, (b) dreptul de a vă exprima punctul de vedere și (c) dreptul de a contesta decizia;
 • deciziile noastre întemeiate pe utilizări automate, atunci când sunt permise, nu vor avea la bază categoriile speciale de date cu caracter personal ale dumneavoastră, cu excepția cazului în care ați consimțit expres sau utilizarea acelor date este necesară pentru motive de interes public major, în temeiul legii. 
Dreptul de a îți retrage consimțământul
În situațiile în care vă utilizăm datele pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, cel puțin la fel de simplu ca acordarea acestuia. Puteți face aceasta în orice moment, prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care vă puteți exercita drepturile. Dacă vă retrageți consimțământul, aceasta nu va afecta legalitatea utilizării datelor pe care am efectuat-o pe baza aceastuia anterior retragerii.
 
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor
Pe lângă orice alte drepturi pe care le aveți cu privire la formularea de cereri înaintea instanțelor judecătorești și a altor autorități, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor, în cazul în care considerați că utilizarea datelor dumneavoastră de către noi încalcă legislația. Puteți depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene: (a) în care aveți reședința obișnuită; sau (b) în care se află locul dumneavoastră de muncă; sau (c) în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la protecția datelor. În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336, telefon (fix): 0318 059 211, fax: 0318 059 602, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  website: http://www.dataprotection.ro/.
 
DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ LA OPOZIȚIE 
Aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, rezultată din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau este necesară pentru interesele legitime ale noastre sau ale unui terț.
 
Aveți şi dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct.
 
De asemenea, aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră în scopuri de cercetare științifică, sau istorică sau în scopuri statistice, mai puțin în cazul în care utilizarea respectivă este necesară pentru îndeplinirea unui sarcini realizate din motive de interes public.
*****