Contact

office@arts.org.ro
+40 722 xxx xxx

Urmariti-ne pe:

Info

Centrul de Formare al ARTS organizeaza cursuri acreditate de Ministerul Muncii

CLARIFICĂRI PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE


Conform Metodologiei Certificării formării profesionale a adulților aprobată cu Ordinul 501/05.11.2003 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei publicat în MOF Partea I nr. 774/05.11.2003 și Ordinul 5253/2003 al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, vă facem cunoscute următoarele precizări privind desfăşurarea examenului de absolvire:

 1. Examenul de absolvire constă dintr-o probă teoretică și o probă practică:
  • Proba teoretică: lucrare scrisă (test grilă);
  • Proba practică: lucrare practică/proiect.
 2. Nota minimă de promovare a probei teoretice este 5 (cinci).
 3. Lucrarea scrisă durează maxim 2 ore.
 4. Nota poate fi contestată în termen de 24 ore.
 5. Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (șase).
 6. Proba practică/Proiect se susține pe parcursul a 15-20 minute.
 7. Nota probei practice nu poate fi contestată.
 8. În cazul nepromovării uneia dintre probe, examenul se repetă integral. Aveti dreptul sa sustineti examenul in termen de 1 an incepand din ziua examenului programat pentru seria dumneavoastra. Dupa implinirea unui an va trebui sa reluati cursul la tariful lui din acea perioada.
 9. Cerificatul de absolvire, însoțit de anexă, se eliberează sub semnătura titularului, pe baza actului de identitate, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.
 10. În situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat.
 11. În cazul pierderii sau distrugerii certificatului original se eliberează un duplicat, în baza unei cereri scrise a solicitantului. Cererea este însoțită de:
  • o declarație scrisă în care sunt cuprinse toate elementele de identificare, împrejurările în care respectivul certificat a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;
  • dovada publicării în Monitorul Oficial;
  • copie după actul de identitate.
  • echivalentul a 100 Euro calculat la cursul din ziua eliberării facturii
 12. Duplicatul se eliberează după 30 de zile de la data depunerii solicitării numai titularului, căruia i se comunică că nu se eliberează decât un singur duplicat. În caz de pierdere a duplicatului trebuie refăcut cursul.