Contact

office@arts.org.ro
+40 722 xxx xxx

Urmariti-ne pe:

Info

Centrul de Formare al ARTS organizeaza cursuri acreditate de Ministerul Muncii

 

 

MOMENTAN ACEST CURS ESTE SUSPENDAT URMÂND A FI RELUAT IN 2024

 

Nr.crt.

Teorie

Practică

Examen

Data limită depunere lucrare practică

1.

-

-

-

-

 

PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE - Cod COR 215119 (Cod COR vechi - 214319)
MODULUL II – STINGERE ŞI EVACUARE GAZE FIERBINŢI


Centrul de formare profesională al Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate organizează cursul de perfecţionare pentru ocupaţia Proiectant Sisteme de Securitate – Cod COR 215119.

Programa de pregătire pentru cursul de Proiectant sisteme de securitate - Cod COR 215119, a primit avizul favorabil din partea autorităţii de reglementare în domeniu, respectiv Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.).

vezi autorizatia de proiectant
Cursul de perfecţionare pentru ocupaţia Proiectant Sisteme de Securitate este acreditat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului Bucureşti.
 • sesiunea de formare teoretică – 80 ore;
 • sesiunea de formare practică - 160 de ore;
 • suportul de curs în format electronic – ISBN 978-973-0-12111-7;
 • tema de proiect;
 • examenul de absolvire;
 • Pentru absolvenţii cursului de Proiectant sisteme de securitate – Modulul I: Efracţie şi semnalizare la incendiu organizat de ARTS, durata pregătirii teoretice este de 56 de ore;
 • PREGĂTIREA TEORETICĂ se desfasoara online pe platforma Cisco Webex Meetings pusă la dispoziţia cursanţilor de Centrul de Formare Profesională al ARTS, zilnic cu începere de la ora 09:00;
 • PREGĂTIREA PRACTICĂ se desfăşoară la sediul uneia dintre firmele din lista societăţilor care şi-au exprimat acordul de a primi şi instrui cursanţii;

 

 • PROIECTUL se întocmeşte în format *.pdf, un fişier dedicat sistemelor antiefracţie şi un fişier dedicat sistemelor antiincendiu. Cele două fişiere se expediază pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin intermediul unui serviciu de expediţie online, pe aceeaşi adresă, până la data limită prevăzută în agenda cursului.
 • EXAMENUL se desfăşoară online, pe platforma Cisco Webex Meetings pusă la dispoziţia cursanţilor de Centrul de Formare Profesională al ARTS, în data programată cu începere de la ora 10:00.

Cursanţii care vor absolvi examenul vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru ocupaţia de Proiectant sisteme de securitate - Cod COR 215119 cu competenţe pentru domeniul stingere şi evacuare gaze fierbinţi.

Certificatul obţinut în urma absolvirii cursului de PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE – Modulul II: Stingere şi evacuare gaze fierbinţi este valabil la autorizarea firmelor pentru proiectare, de către IGSU..

Legea Română prevede sancţiuni severe civile şi penale pentru reproducerea, multiplicarea sau comercializarea neautorizată a materialului de curs în format tipărit sau electronic protejat prin ISBN. Toate drepturile sunt rezervate Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate. Distribuit în România de Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate. Destinat pentru uzul personal.

 

 • COMPETENȚE
 • Competențe profesionale
 • dobândite în urma absolvirii cursului de Proiectant sisteme de securitate – Modulul II: Stingere şi desfumare
 • Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de stingere a incendiului
 • Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu
 • Elaborarea proiectului sistemului de stingere automată a incendiului
 • Elaborarea proiectului sistemului de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu
 • Verificarea proiectului pentru instalaţii pentru stingerea incendiului; sistemul de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu
 • Întocmirea de devize pentru instalaţii pentru stingere automată a incendiului; sistemul de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu
 • Monitorizarea execuţiei proiectului pentru instalaţii pentru stingere automată a incendiului; sistemul de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a propagării fumului în caz de incendiu


Săptămâna I

Luni
 • Teoria arderii materialelor, termodinamica incendiului, noţiuni de propagare a fumului şi a gazelor fierbinţi
 • Secenariul de securitate la incendiu

Marți
 • Sisteme de detecţie la incendiu
 • Interacţiunea sistemelor
 • Elaborarea proiectului

Miecuri
 • Noţiuni de întocmire a devizelor
 • Monitorizarea implementării proiectului
 • Impactul asupra proiectului

Joi
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalaţiilor de stingere a incendiilor
 • Elemente specifice de calcul hidraulic

Vineri
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalatiilor de stingere cu apă a incendiilor.Principii de proiectare. Instalaţii cu sprinklere


Săptămâna II

Luni
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalaţiilor de stingere cu apă a incendiilor.Principii de proiectare. Instalaţii cu hidranţi. Instalaţii cu apă pulverizată. Instalaţii cu ceaţă de apă.

Marți
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalaţiilor de stingere cu apă a incendiilor.Principii de proiectare. Coloane uscate.
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalaţiilor de stingere cu gaze a incendiilor. Principii de proiectare.(I)

Miecuri
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalaţiilor de stingere cu gaze a incendiilor. Principii de proiectare.(II)
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalaţiilor de stingere cu spumă a incendiilor. Principii de proiectare.

Joi
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalaţiilor de stingere cu pulbere a incendiilor. Principii de proiectare.
 • Reglementări şi standarde în domeniul instalaţiilor de stingere cu aerosoli a incendiilor. Principii de proiectare.
 • Reglementări şi standarde în domeniul sistemului tehnic de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi. Principii de proiectare. (I)

Vineri
 • Reglementări şi standarde în domeniul sistemului tehnic de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi. Principii de proiectare.(II)

 

AGENDA CURSULUI 2023

 

Nr.crt.

Teorie

Practică

Examen

Data limită depunere lucrare practică

1.

13-24.11.2023

27.11- 22.12.2023

16.01.2024

09.01.2024

 

ATENŢIE! În cazul în care nu întrunim numărul minim de 20 participanţi necesar pentru alcătuirea unei serii de curs, ne rezervăm dreptul de a amâna seria respectivă. În această situație, participanților li se va restitui suma achitată sau, dacă doresc, pot participa la seria imediat următoare.