Contact

office@arts.org.ro
+40 722 xxx xxx

Urmariti-ne pe:

Info

Centrul de Formare al ARTS organizeaza cursuri acreditate de Ministerul Muncii

PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE - Cod COR 215119 (Cod COR vechi - 214319)
MODULUL I - EFRACŢIE ŞI SEMNALIZARE LA INCENDIU


Centrul de formare profesională al Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate organizează online cursul de perfecţionare pentru ocupaţia Proiectant Sisteme de Securitate – Cod COR 215119.

Programa de pregătire pentru cursul de Proiectant sisteme de securitate - Cod COR 215119, a primit avizul favorabil din partea autorităţilor de reglementare în domeniu, respectiv Inspectoratul General al Poliţiei Române (I.G.P.R.) şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.).

vezi autorizatia de proiectant
Cursul de perfecţionare pentru ocupaţia Proiectant Sisteme de Securitate este acreditat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului Bucureşti.
 • sesiunea de formare teoretică – 80 ore;
 • sesiunea de formare practică - 160 de ore;
 • suportul de curs în format electronic – ISBN 978-973-0-12112-4;
 • examenul de absolvire;
 • Pentru absolvenţii cursului de Inginer sisteme de securitate – Cod COR 215222 organizat de ARTS, durata pregătirii teoretice este de 56 de ore;
 • PREGĂTIREA TEORETICĂ se desfăşoară online, pe platforma Cisco Webex Meetings pusă la dispoziţia cursanţilor de Centrul de Formare Profesională al ARTS, zilnic cu începere de la ora 09:00;
 • PREGĂTIREA PRACTICĂ se desfăşoară la sediul uneia dintre firmele din lista societăţilor care şi-au exprimat acordul de a primi şi instrui cursanţii;

 

 • PROIECTUL se întocmeşte în format *.pdf, un fişier dedicat sistemelor antiefracţie şi un fişier dedicat sistemelor antiincendiu. Cele două fişiere se expediază pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin intermediul unui serviciu de expediţie online, pe aceeaşi adresă, până la data limită prevăzută în agenda cursului.
 • EXAMENUL se desfăşoară online, pe platforma Cisco Webex Meetings pusă la dispoziţia cursanţilor de Centrul de Formare Profesională al ARTS, în data programată cu începere de la ora 10:00;

Cursanţii care vor absolvi examenul vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru ocupaţia de PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE, cod COR 215119, cu competenţe pentru domeniul efracţie şi semnalizare la incendiu.

Certificatul obţinut în urma absolvirii cursului de PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE este valabil la licenţierea / autorizarea firmelor pentru proiectare, de către IGPR-DOP respectiv IGSU..

Legea Română prevede sancţiuni severe civile şi penale pentru reproducerea, multiplicarea sau comercializarea neautorizată a materialului de curs în format tiparit sau electronic protejat prin ISBN. Toate drepturile sunt rezervate Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate. Distribuit în România de Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate. Destinat pentru uzul personal.

 • COMPETENȚE
 • Competențe profesionale
 • dobândite în urma absolvirii cursului de Proiectant sisteme de securitate – Modulul I: Efracţie şi semnalizare la incendiu
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea în munca si în domeniul situatiilor de urgenta;
 • Aplicarea normelor de protectia mediului;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor si valorilor;
 • Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare;
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare;
 • Verificarea proiectului;
 • Întocmirea de devize;
 • Monitorizarea executiei proiectului.


Săptămâna I

Luni
 • Securitatea industrială
 • Legislaţie IGSU
 • Legislaţie IGPR

Marți
 • Detecţie efracţie
 • Detecţie incendiu

Miecuri
 • Sisteme de supraveghere video
 • Sisteme de control al accesului
 • Standardizare

Joi
 • Analiza de risc la efracţie
 • Cazuistică la efracţie
 • Clasificarea informaţiilor şi impactul asupra proiectului

Vineri
 • Teoria arderii / Termodinamica incendiului / Noţiuni de propagare a fumului
 • Interpretarea scenariului la incendiu


Săptămâna II

Luni
 • Noţiuni de proiectare a sistemelor de efracţie şi control al accesului
 • Noţiuni de proiectare a sistemelor TVCI

Marți
 • Noţiuni de proiectare a instalaţiilor de detecţie a incendiului
 • Noţiuni de securitate mecanică

Miecuri
 • Noţiuni de proiectare a sistemelor de monitorizare
 • Noţiuni de protecţie perimetrală
 • Integrarea şi interconectarea sistemelor de securitate

Joi
 • Norme generale pentru curenţi slabi
 • Elaborarea proiectului

Vineri
 • Monitorizarea proiectului
 • Noţiuni de întocmire a devizelor

 

AGENDA CURSULUI 2020

Nr.crt.

Teorie

Practică

Examen

Data limită depunere lucrare practică

1.

Curs ONLINE
20 - 31.07

03 - 28.08

09.09

01.09.2020

2.

Curs ONLINE
02 - 13.11

16.11 - 11.12

16.12

08.12.2020

ATENŢIE! În cazul în care nu întrunim numărul minim de 25 participanţi, ne rezervăm dreptul de a amâna acest curs.