Contact

Email: office@arts.org.ro
Tel: +4031.405.64.02
Fax: +4031.405.64.01

Follow

Info

La 1 iulie, ARTS a lansat versiunea noua a portalului asociatiei, care include site-uri separate pentru fiecare sector de activitate in care este implicata asociatia.

Siteurile http://www.arts.org.ro, cat si http://cursuri.arts.org.ro, au fost modernizate si ruleaza acum variante pentru PC, precum si pentru tablete si telefoanele mobile.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (IGSU)

Obiectivul fundamental al activității desfășurate de IGSU vizează eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor și asigurării stării de normalitate a vieții comunităților umane și este atins prin multitudinea de activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare și prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, asistența persoanelor aflate în situații critice, intervenția la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamități naturale sau antropice.

  • În cadrul protocolului cu IGSU sunt organizate consultări periodice privind rezolvarea aspectelor metodologice legate de aplicarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ ce reglementează piaţa de securitate la incendiu din România; sunt organizate simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde, consfătuiri tematice şi acţiuni de interes comun privind informarea reciprocă şi dialogul cu mediul de afaceri şi societatea civilă.
www.igsu.ro